הוראות החוק העוסקות בסטייה מנתיב

לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם הדבר עלול לגרום להפרעה או לסיכון.

מתי צריך לעבור מנתיב אחד לנתיב אחר

 • עקיפת רכב נוסע, רכב חונה או מכשול.
 • לביצוע פניות שמאלה ופניות פרסה.
 • כשהנתיב שבו נוסעים אינו מתאים לצורך המשך הנסיעה.
 • בהשתלבויות בנתיבים מיוחדים, בנתיבי האטה ובנתיבי האצה.
 • כשקיים עומס על נתיב מסוים בכבישים מרובי נתיבים.
 • כשהנתיב שבו נוסעים הופך לנתיב מיוחד לרכב ציבורי.
 • כשתמרור מורה על כך (נתיב מתחלף וכדומה).

לתיאור התמרור 622

מספר הנתיבים הולך וקטן משמאל
מספר הנתיבים הולך וקטן משמאל

הסכנות במעבר מנתיב לנתיב

 • הימצאות כלי-רכב אחרים בנתיב/נתיבים שאליהם מבקשים לעבור.
 • הפרש מהירות גדול בין הרכב המבקש להחליף נתיב ובין רכב הנמצא בנתיב שאליו מבקשים לעבור.
 • הימצאות כלי-רכב אחרים בשטחים המתים של הרכב, בעיקר במעבר מהנתיב השמאלי לנתיב הימני.
 • חסימה פתאומית של נתיב עקב שילוט לקוי, או מכשול פתאומי.
 • איבוד שליטה ברכב עקב החלפה חדה ומהירה של נתיב ו/או סטייה פתאומית.

מספר הנתיבים הולך וגדל
מספר הנתיבים הולך וגדל


מעבר מנתיב לנתיב באופן בטיחותי

עקיפת רכב חונה או מכשול

 • זיהוי מוקדם של הצורך בהחלפת נתיב ובדיקת האיסורים.
 • יצירת תקשורת מוקדמת עם משתמשי הדרך האחרים.
 • התחשבות במיקומם ובמהירותם של כלי-הרכב הנמצאים בנתיבים, שאליהם מתכוונים לעבור.
 • סטייה הדרגתית, באלכסון ארוך (ככל שמהירות הנסיעה תהיה גבוהה יותר יהיה אלכסון המעבר מתון יותר).
 • יצירת תקשורת והאצה למהירות מרבית מותרת ואפשרית במעבר בין הנתיבים. פעולה זו תאפשר לנו בקרה נוספת על הימצאות כלי-רכב אחרים שאולי לא ראינו אותם לפני כן, וכן תאפשר לנוהג ברכב הנמצא בקרבתנו להבחין בנו ולהבין מה בכוונתנו לעשות.
 • התיישרות בנתיב שאליו עוברים והפסקת האות (אם הסטייה לשם פנייה אין להפסיק את האות עד לסיום הפנייה).

הוראות נוספות

 • בעת החלפת נתיב לצורך עקיפת רכב חונה יש לשמור ממנו רווח צד ולהיות בקשר עין עם הרכב הנעקף וסביבתו, כדי לזהות בזמן מצבים מסוכנים (סימנים מעידים).
 • לפני עקיפת רכב חונה או מכשול כלשהו יש לוודא שלא קיימת פעילות כלשהי סביב הרכב החונה, כמו דלת העומדת להיפתח, הולך רגל העומד לחצות לפני הרכב החונה, או רכב חונה שמתחיל לנוע.
 • כשמבחינים באותות של כלי רכב אחרים המבקשים להחליף נתיב, יש לאפשר להם לבצע את הפעולה שבגללה ניתן האות.
 • כשאין אפשרות לעקוף את הרכב החונה או את המכשול בגלל תנועה נגדית, יש לעצור במרחק מהרכב החונה כדי ליצור זווית סטייה נוחה ויצירת שדה ראייה טוב יותר אל מול התנועה הנגדית.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0760. מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?

 • שהסטייה נמשכת זמן רב.
 • שהסטייה מעכבת נהגים רבים.
 • שבגלל הסטייה הגעת לנתיב שבו אסור לך להיות.
 • סכנת פגיעה ברכב שלא ראית לפני הסטייה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0762. מהי הדרך הנכונה לעבור מנתיב לנתיב?

 • המעבר חייב להיעשות באלכסון קצר ביותר ובזמן קצר ככל האפשר.
 • המעבר בין הנתיבים ייעשה בשני שלבים: שלב הסטייה ואחריו שלב האיתות ביד.
 • מעבר בין נתיבים יעשה בשני שלבים: שלב הסטייה ואחריו תקשורת עם הנהגים האחרים.
 • בדיקה והסתכלות במראות, בדיקת הנתיב המיועד, איתות, הבטחת אפשרות המעבר וסטייה מתונה (באלכסון) מנתיב לנתיב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0763. כיצד נבצע מעבר מנתיב אחד לנתיב אחר?

 • נתקרב ככל האפשר לנתיב הרצוי, וכשלא ייסע בו כל רכב מאחורינו ניתן אות במחוון הכיוון ונסטה לנתיב המיועד באלכסון קצר.
 • נסטה מהר, באלכסון קצר ובאומץ, ונוודא שהפעלנו איתות במחוון הכיוון.
 • ניתן אות במחוון הכיוון ונסטה באלכסון קצר לנתיב המיועד.
 • המעבר יהיה לאחר בדיקה ובשים-לב למיקומם ולמהירותם של רכבים אחרים הנמצאים בנתיב המיועד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |