הוראות החוק, זיהוי כבישים

כביש חד-סטרי
כביש שהתנועה בו מותרת בכיוון אחד בלבד. בכניסה לדרך מוצב תמרור או שטח הפרדה, המורה כי הכביש שאליו נכנסים הוא חד-סטרי.

שטח הפרדה
כל מבנה, אי תנוע , ה סימון שטח בצבע על-פני הדרך, גינה, שטח לא סלול, המחלק את הדרך.

כביש דו-סטרי
כביש שבכניסה אליו לא מוצב תמרור של דרך חד-סטרית או שטח הפרדה כלשהו ייחשב לכביש דו-סטרי.

ביצוע פנייה שמאלה
חשוב ביותר: זיהוי הכביש שממנו אנו יוצאים וזיהוי הכביש שאליו אנו נכנסים. ללא שני אלה לא נוכל לבצע פנייה שמאלה כחוק.

הוראות החוק העוסקות ביציאה ובכניסה מכבישים חד-סטריים ודו-סטריים

ציון דרך
העיקרון לביצוע פנייה שמאלה מביא בחשבון את סוג הכביש שבו אנו נוסעים ואת סוג הכביש שאליונכנסים.

נתיבים לפנייה שמאלה בצומת מרומזר
נתיבים לפנייה שמאלה בצומת מרומזר

יציאה

נוהג רכב המתכוון לפנות שמאלה יתחיל את פנייתו:

 1. מכביש חד-סטרי - כאשר רכבו נמצא בצד שמאל של הכביש.
 2. מכביש דו-סטרי - כאשר רכבו נמצא ככל האפשר קרוב לאמצע הכביש ובלבד שלא יפריע לתנועה מכל כיוון אחר הנכנסת לצומת.
 3. מכביש דו-סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר - מהנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה.

כניסה

נוהג רכב הפונה שמאלה ייכנס לכביש שלתוכו הוא פונה:

 1. לכביש חד-סטרי - לנתיב השמאלי ביותר.
 2. לכביש דו-סטרי שבו נתיב אחד בכיוון הנסיעה - בקשת רחבה לצדו הימני של הכביש.
 3. לכביש דו-סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר - לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה.

ההוראות בסעיפים הקודמים בתוקף אלא אם כן סומן אחרת.

חשוב לדעת
ההיגיון העומד מאחורי הוראות החוק לפנייה שמאלה:
הוראות החוק לפנייה שמאלה נועדו ליצור מצב שבו תהיה הפרעה מזערית לזרימת התנועה, שהרכב הפונה ישהה זמן קצר ככל האפשר בתחום הצומת, ושהמרחק שיעבור בצומת יהיה הקצר ביותר. כל אלה כדי למזער את העימות האפשרי עם משתמשי דרך אחרים.


התמרורים המתייחסים לפניות שמאלה

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

מאפשר
תמרור 202

מאפשר
תמרור 208

מחייב
תמרור 205

מחייב
תמרור 207

אוסר
תמרור 429


הבעיות והסכנות בפנייה שמאלה

 • שהייה ארוכה בתחום הצומת, ובעיקר בפניות מכבישים דו-סטריים ואליהם.
 • ריבוי נקודות העימות עם כלי-רכב אחרים המגיעים אל הצומת מכיוונים שונים.
 • הימצאותם של כלי-רכב בשטחים המתים.

בחירת נתיב לפנייה שמאלה בכביש מרובה נתיבים

כמו בחצייה ישרה ובפניות ימינה, גם בפניות שמאלה קיימים לעתים כמה נתיבים המשמשים לפנייה שמאלה, והם חייבים להיות מסומנים בחצים על-פני הכביש. בצומת שאינו מרומזר, מוטב, רצוי ובטיחותי להשתמש בנתיב השמאלי ביותר, כדי לצמצם את מספר נקודות העימות ואת משך השהייה בתחום הצומת.

בצמתים מרומזרים, שבהם מסומנים כמה נתיבים לפנייה שמאלה, השיקולים בבחירת אחד הנתיבים יהיו כמו השיקולים לבחירת נתיב לפנייה ימינה או לחצייה ישרה, כלומר נסיעה בנתיב הימני, או שינוי נתיב על-פי העומס או הפרעות אחרות למיניהן.

חשוב להדגיש
כשיש סימונים של שני נתיבים או יותר לפנייה שמאלה, אסור להחליף נתיבים בתוך הצומת.

פנייה שמאלה באופן בטיחותי

 • בדיקה אם קיימים איסורים לפנייה.
 • מבטים לכל הכיוונים והתאמת מהירות הנסיעה.
 • מיקום לפי סוג הכביש שממנו יוצאים לפנייה.
 • הסתכלות אל מעבר לצומת וזיהוי סוג הכביש שאליו נכנסים.
 • קביעת נתיב הנסיעה בתחום הצומת.
 • בדיקת מצב התנועה בצומת ובזרועותיו.
 • כניסה זהירה לצומת תוך כדי המשך בדיקת המצב של תנועת כלי-הרכב המתקרבים אל הצומת.
 • מיקום מתאים בכביש שאליו נכנסים.
 • חזרה לצדו הימני של הכביש אם הכניסה הייתה לצד אחר.
 • האצה וחזרה לשגרת הנהיגה.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0727. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

 • הנתיב השמאלי.
 • הנתיב הימני – תמיד.
 • הנתיב הפנוי יותר.
 • לא משנה איזה נתיב.
3727

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0644. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

 • הפנייה שמאלה מן הנתיב השמאלי אסורה.
 • מותר לנסוע קדימה בלבד.
 • לך יש זכות קדימה בדרך הצרה על פני התנועה מהכיוון הנגדי.
 • שינוי הייעוד של הנתיב השמאלי.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1783. כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:

 • מותר לפנות פניית פרסה שמאלה, רק אם מסומן בנתיב חץ המכוון ימינה.
 • כל התשובות נכונות.
 • פניית פרסה שמאלה מותרת לרכב נוסעים פרטי בלבד.
 • מותר לפנות פניית פרסה כשאין הפרעה לתנועה ואין תמרור או סימון האוסר את פניית הפרסה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0791. מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?

 • הפנייה אסורה.
 • פנייה כזו מותרת כשבכביש מסומנים שני נתיבים או יותר לפנייה שמאלה.
 • פנייה כזו מותרת בצומת מרומזר בלבד.
 • מותר רק מכביש חד-סטרי לכביש חד-סטרי.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0904. הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?

 • צפור כדי להזהיר את הנהג והמשך באותה מהירות בנתיבך.
 • המשך באותה מהירות מקורית ועבור על פני הרכב שפנה (1).
 • האט, היכון לעצירה ואפשר לרכב הלבן (1) הנמצא בצומת להשלים את הפנייה.
 • פנה ימינה או שמאלה- כדי להימנע מתאונה.
3904

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0126. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:

 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני, רק אם הוא רכב אטי.
 • אסור לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מימינו רק ברכב נוסעים פרטי.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |