הוראות החוק העוסקות בפנייה ימינה

 • לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון.
 • אין פנייה אלא בבטחה, כלומר ללא סיכון.
 • נוהג רכב לא יפנה ימינה או שמאלה תוך כדי נסיעה, או כשהוא מתחיל לנסוע, ולא יסטה מקו נסיעתו, אלא במהירות סבירה ובמידה שהוא יכול לעשות זאת בבטחה בלי להפריע את התנועה ובלי לסכן אדם או רכוש.
 • נהג רכב המתכוון לפנות ימינה, לא יפנה אלא כשהוא נמצא עד כמה שאפשר סמוך לשפה הימנית של הכביש ואין בצדו הימני רכב אחר בתנועה, ויפנה ימינה פנייה חדה, אלא אם כן סומן אחרת על-פני הכביש.

ההיגיון העומד מאחורי הוראות החוק לפנייה ימינה

הדרישות המרכזיות בחוק העוסקות בפנייה ימינה מיועדות לגרום:

 • לצמצום נקודות החיתוך בצומת.
 • למעבר בצומת בדרך הקצרה ביותר.
 • לזמן שהייה קצר ביותר בתחום הצומת.

בחירת הנתיב המתאים כאשר יש כמה נתיבים לפנייה

כאשר יש כמה נתיבים לפנייה ימינה, יבחר הנהג את הנתיב המתאים להמשך הנסיעה לאחר הפניה.
בחירת הנתיב לפנייה ימינה בצומת מרובה נתיבים תיעשה בשלב ההתקרבות לפנייה, לאחר זיהוי קיומם של נתיבים נוספים.

הזיהוי ייעשה:

 • על-פי סימוני החצים על הכביש.
 • באמצעות תמרורי ההדרכה המוצבים בסמוך לצומת.

לאחר מכן ייבחר הנתיב המתאים על-פי השיקולים לבחירת הנתיב בחצייה ישרה של הצומת.

חשוב לדעת
רכב הפונה ימינה יימצא ככל האפשר סמוך לשפת המדרכה הימנית של הכביש, על-מנת למנוע ככל האפשר מרכב דו-גלגלי להימצא בצדו הימני בעת הפנייה.

כמה נתיבים לפנייה ימינה


בחירת נתיב אחר כאשר קיים יותר מנתיב אחד לפנייה ימינה

 • •הנתיב הימני אינו מתאים להמשך הנסיעה.
 • הנתיב הימני עמוס בכלי-רכב.
 • בנתיב הימני כלי-רכב אטיים.
 • בנתיב הימני לפני הצומת, בתוך הצומת או מעבר לצומת קיימת הפרעה כלשהי.

הפעולות הבטיחותיות לצורך ביצוע הפנייה ימינה

 1. מביטים לכל הכיוונים על-מנת ליצור קשר עם משתמשי הדרך האחרים.
 2. מוודאים שהפנייה מותרת.
 3. בודקים את תנועת כלי-הרכב הנמצאים בצומת או המתקרבים אליו.
 4. מתאימים את מהירות הנסיעה לרדיוס הפנייה.
 5. בודקים אם אין רכב אחר בתנועה מצדנו הימני.
 6. מתקרבים ככל האפשר לימין הכביש (אלא אם נבחר לפנות שלא מהנתיב הימני ביותר).
 7. לפני הפנייה ובמהלכה מפנים מבטים שמאלה לסירוגין.
 8. פונים פנייה חדה ימינה בכניסה לכביש שאליו נכנסים.

התמרורים המתייחסים לפנייה ימינה

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

מחייב
תמרור 206

מחייב
תמרור 204

מאפשר
תמרור 201

מאפשר
תמרור 208

אוסר
תמרור 428


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0789. הגעת לצומת שאינו פנוי:

 • אם ברמזור דולק אור ירוק, מותר לך להיכנס גם לצומת שאינו פנוי.
 • עצור לפני הצומת והמתן עד שהצומת יתפנה.
 • מותר לפנות שמאלה גם בצומת שאינו פנוי.
 • היכנס לצומת בזהירות והמתן שם עד שיתפנה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0781. מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה בצומת?

 • התרחקות משפת הכביש הימנית.
 • להתחיל ולסיים את הפנייה סמוך לשפת הכביש הימנית.
 • לפנות רחוק ככל האפשר מהמדרכה מימין.
 • הכניסה לצומת והיציאה ממנו צריכות להיעשות בקשת רחבה אל מרכז הכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0109. מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?

 • שלא חונה כל רכב בצד שמאל של הדרך.
 • שאין רכב בתנועה מצדי השמאלי.
 • שאין רכב בתנועה מימיני.
 • כיוון נכון של המראה השמאלית.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0725. כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?

 • עקוף את רוכב האופניים (1) בזריזות ובזהירות. הוא ימתין.
 • צפור בחזקה לרוכב האופניים (1) כדי שיאפשר לך להשלים את הפנייה ימינה.
 • היכנס (3) למרכז הצומת, ובכך תמנע פגיעה באופניים (1) מצד הרכב הכחול (2).
 • אפשר לרוכב האופניים (1) להמשיך בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו.
3725

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0783. באיזה מצב מותר לרכב נוסעים פרטי לפנות ימינה שלא מהנתיב הימני?

 • בכביש שבו מסומן יותר מנתיב אחד לפנייה ימינה.
 • הדבר מותר כאשר התנועה בדרך דלילה מאוד.
 • בשום מצב. החוק מתיר רק לרכב כבד וארוך לפנות ימינה שלא מהנתיב הימני
 • הפנייה מותרת לכלי רכב שמהירותם גבוהה מכלי הרכב הנמצאים בנתיב הימני.

| «В» |