הוראות החוק העוסקות בפניית פרסה, בצומת ושלא בצומת

פניית פרסה
היא פנייה שבה הנהג חוזר על עקבותיו ונוסע לכיוון שממנו הגיע (פנייה של 180 מעלות). מותר לבצעה בצמתים או שלא בצמתים, ובכל מקום שאין איסור או שקיימת חובה לעשות משהו אחר, וכל אלה בכפוף למגבלות שקבע המחוקק.

פניית פרסה שלא בצומת
פניית פרסה שלא בצומת

נית פרסה דרך כביש דו סיטרי
פנית פרסה דרך כביש דו סיטרי

פניית פרסה בצומת מרומזר משמאל לימין
פניית פרסה בצומת מרומזר משמאל לימין

פניית פרסה בצומת מרומזר משמאל לשמאל
פניית פרסה בצומת מרומזר משמאל לשמאל

דוגמה
לדחות את הפנייה עד למעגל התנועה הקרוב, המאפשר פניית פרסה ללא סיכון.

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 808
נתיב המיועד לפנייה שמאלה בלבד

תמרור 431
איסור פנייה פרסה שמאלה

תמרור 430
איסורי פניות ימינה, שמאלה ופרסה

תמרור 212
מחייב פניית פרסה

ציון דרך
במקום שבו אי-אפשר לבצע את פניית הפרסה בפעם אחת לא נבצע אותה.
במקום שבו אפשר לוותר על הפנייה – נוותר.
בטוח יותר ונכון יותר לבצע פנייה באמצעות מעגל התנועה שנמצא בסמוך.

הוראות החוק העוסקות בפניית פרסה, בצומת ושלא בצומת

 • נהג לא יפנה את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי )פניית פרסה( אלא במצבים שאין בהם הפרעה לתנועה או סיכון משתמשי דרך אחרים, ולא יפנה כשהוא מתקרב לעקומה או לפסגה תלולה, או במקום שרכבו אינו נראה לעיני נוהג רכב אחר, המתקרב מכל צד שהוא.
 • מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מנתיב הפנייה שמאלה ומכל נתיב אחר, שלא הוצב בו תמרור או סימון על-פני הדרך האוסר פניית פרסה.

אזהרה
מכל נתיב אחר (הנתיב הימני) כשיש יותר מנתיב אחד לפנייה שמאלה יש סיכון רב לפגוע ברכב אשר מבצע באותו זמן פנייה שמאלה כשהוא נמצא בנתיב השמאלי.

איסורים על פניית פרסה

 • במצב שבו עלולים להיווצר סיכון או הפרעה למשתמשי הדרך האחרים.
 • במקום שמוצב בו תמרור האוסר על פניית פרסה.
 • במקום שבו מוצב או מסומן תמרור המורה על נסיעה ישר.
 • כשמסומן על הכביש קו הפרדה כפול בצבע לבן או כתום.
 • כשמסומן על הכביש קו הפרדה ולשמאלו קו קטעים.
 • בכביש חד-סטרי.
 • כשמתקרבים לעקומה חדה - שדה ראייה מוגבל - מצב שבו לא רואים את כלי-הרכב הנמצאים מעבר לסיבוב והם לא רואים אותך.
 • בקרבת פסגה תלולה - מקום שבו תנאי השטח לא מאפשרים לנהגים המתקרבים מהעבר השני של הפסגה לראות אותך ממרחק המאפשר תגובה.
 • לפני גשר או עליו.
 • לפני מנהרה ובתוכה, וזאת בשל ראות ונראות.
 • בצומת שהוצב בו תמרור ה ו אסר על פנייה שמאלה ואין איסור פניית פרסה, מותר לבצע פניית פרסה.

ההיגיון שמאחורי הוראות החוק לפניית פרסה

אם נבין את כוונת המחוקק, ניווכח כי אין מניעה לעשות פניית פרסה בכל מקום, והעיקר שנקפיד על:

 • נראות לעיני נהגים של כלי-רכב אחרים המתקרבים למקום שבו נעשית הפנייה.
 • שלא ייגרמו הפרעה או סיכון למשתמשי הדרך האחרים. כמו כן מאפשרים לנו לבצע פניית פרסה שמאלה מכל נתיב לפנייה שמאלה, ובתנאי שלא קיים איסור כלשהו על ביצוע הפנייה.

הבעיות והסכנות המיוחדות הקשורות לפניית פרסה

פניית פרסה היא פנייה של 180 מעלות, ובדרך כלל היא פנייה מתמשכת ולעתים בעלת כמה שלבים (לפעמים משולבת בה נסיעה לאחור). בפנייה כזאת יש סכנת התנגשות עם כלי-רכב המגיעים מכל כיוון שהוא ואף סכנה של פגיעה בהולכי-רגל, כשהפנייה מתבצעת בצמתים ובקרבת מעברי חצייה.

ביצוע פניית פרסה בצומת ושלא בצומת באופן בטיחותי

בצומת

 • בודקים אם אין איסורים כלשהם ואם לא ייגרמו הפרעה ו/או סיכון.
 • מביטים לכל ה י כוונים ומתמקמים בנתיב לפנייה שמאלה אם קיים, ואם לא - בנתיב אחר.
 • סורקים היטב את מצב התנועה מכל הכיוונים (מראות והפניית מבט).
 • מאטים מאוד (רצוי הילוך ראשון ובקרת מהירות באמצעות המצמד)
 • בודקים שוב את מצב התנועה מכל הכיוונים )מראות והפניית מבט( ומקבלים החלטה אם להתחיל בפנייה או לא.
 • מסובבים את ההגה מהר ומתמקמים בנתיב המתאים, במגמה להקטין את מספר נקודות החיתוך.
 • כשנכנסים לנתיב השמאלי והמשך הנסיעה אינו מחייב הישארות בנתיב השמאלי, חוזרים לימין תוך יצירת תקשורת מתאימה.

שלא בצומת

 • בודקים איסורים, סיכונים, הפרעות כלשהן ויכולת לסיים את הפנייה בפעם אחת.
 • יוצרים תקשורת מוקדמת עם התנועות מכיוונים שונים.
 • מאטים ומתמקמים בצדו הימני של כביש דו-סטרי או בסמוך לשטח הפרדה אם יש כזה, המחלק את הכביש לאורכו.
 • מבצעים פניית פרסה זריזה ברדיוס גדול (בכביש דו-סטרי) או קטן (בכביש המחולק על-ידי שטח הפרדה) בלי לגרום סיכון או הפרעה.
 • בסיום הפנייה מפסיקים את האיתות וחוזרים לימין, אלא אם כן המשך הנסיעה המתוכנן מחייב הישארות בנתיב אחר.

חשוב לדעת
פניית פרסה לימין תתבצע בדרך כלל לכבישי שירות, והיא כמו פנייה חדה ימינה.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0797. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?

 • לוודא שהפנייה מותרת ושאין בה הפרעה לתנועה.
 • לוודא שהוא בהילוך הנכון ושפנסי החזית דולקים.
 • לאותת בארבעת מחווני הכיוון להתרעה על כוונתו.
 • להתמקם בימין הכביש שממנו הוא פונה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0792. האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?

 • אסור.
 • מותר, בתנאי שלא תפריע לתנועה.
 • מותר, כאשר הצומת שלפניך חסום.
 • מותר, כשבכביש יש שני נתיבים או יותר בכל כיוון נסיעה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1742. פניית פרסה מותרת:

 • אך ורק בצומת שאין בו רמזור.
 • כאשר יש קו לבן רצוף.
 • מכל נתיב, אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת.
 • אך ורק בצומת שיש בו רמזור.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0119. מאיזה נתיב מותר לפנות פניית פרסה לשמאל?

 • מנתיב לפנייה שמאלה או מכל נתיב אחר שאין בו סימון או תמרור האוסר פנייה שכזו.
 • מהנתיב הקרוב ביותר אל שטח ההפרדה, המסומן בחץ ישר (קדימה).
 • רק מנתיב שבו מסומן חץ ישר (קדימה) על פני הכביש.
 • מהנתיב השמאלי בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0380. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

 • 202
 • 203
 • 205
 • כל התמרורים אוסרים פניית פרסה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0117. באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?

 • פניית פרסה מותרת רק בכביש בעל שלושה נתיבים לפחות.
 • מותר בכל מקום אבל אסור לתמרן בכביש לצורך ביצוע הפנייה.
 • כאשר אין הפרעה לתנועה או אין סיכון לעוברי דרך ואין תמרור האוסר פניית פרסה.
 • הפנייה מותרת בצומת בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0118. אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:

 • הוא נוהג ברכב שאורכו יותר משמונה מטרים.
 • הוא נוסע בכביש דו-סטרי.
 • מוצב תמרור האוסר פנייה שמאלה.
 • אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0793. מהי "פניית פרסה"?

 • פנייה שכתוצאה ממנה נהג רכב חוזר על עקבותיו לכיוון שממנו הגיע (מסתובב ונוסע בכיוון הנגדי).
 • כל פנייה שאינה בזווית ישרה היא פניית פרסה.
 • פנייה שבה נהג הרכב מבצע סיבוב של 360 מעלות.
 • רק פנייה שבה נהג הרכב נוסע במעגל תנועה וחוזר לכביש ממנו הגיע.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |