סוגי מדים

מד דלק, מד חום מנוע, מד מהירות ומד מרחק, מד סיבובי מנוע, מד לחץ שמן, מד טעינת מצבר, נורית בלם יד, מד מפלס נוזל בלמים, נורית מצב דסקיות בלם, כריות אוויר, נורית אור גבוה, נורית אור נמוך, אור ערפל, מד תקינות מערכת ABS נורית מחווני איתות.

מדי חוגה
מדי חוגה

מדי חיווי
מדי חיווי

חשוב לדעת
מערכת הבקרה מאפשרת לנהג לבקר את מערכות הרכב. המערכת נכנסת לפעולה על-ידי מתג ההצתה. יש מדי מחוג ומדי חיווי (נורית) או מדים דיגיטליים.

ציון דרך
צבע נורית החיווי: כאשר נדלקת נורה בצבע אדום במהלך הנסיעה - עוצרים מיד ולא ממשיכים בנסיעה. כאשר נדלקת נורה בצבע כתום במהלך הנסיעה - פונים לתיקון התקלה בהקדם.