הוראות החוק בקשר לכניסה ויציאה של נוסעים מרכב
לא יעלה אדם לרכב ולא יירד ממנו אלא:
 1. כשהרכב עומד
 2. מצדו הימני ליד מדרכה או שול כשהוא עומד בצד ימין
 3. מצדו השמאלי כשהוא עומד כדין מצד שמאל של הדרך. אולם מי שיושב ליד הנהג יכול לצאת מצד ימין לאחר
שבדק שהיציאה אינה מסוכנת וקיבל מהנהג הנחיות על כך.

הסכנות בכניסה וביציאה מהרכב

הנהג הנכנס לרכב או היוצא ממנו הופך למעשה להולך-רגל, ולכן חובה עליו להיות מודע לסכנות הכרוכות בכך. בנוסף, הנהג חייב להבין את אחריותו על הנוסעים לפני הכניסה לרכב, בתוך הרכב וביציאה ממנו. אחריות הנהג לוודא שהיושבים במושב האחורי, ירדו לכיוון המדרכה ולא לכיוון הכביש.

הפעולות הבטיחותיות בכניסת הנהג לרכב

לפני הירידה מהמדרכה, בהנחה שהרכב חונה במקביל למדרכה, הנהג מתקדם עד חזית הרכב ובודק את התנועה משני הצדדים. באין תנועה משמאל – הולך אל מול התנועה עד לדלת, לפני הפתיחה בודק שנית פותח פתיחה מינימלית, נכנס לרכב בזריזות וסוגר את הדלת.

ציון דרך
אין לרדת לכביש או לפתוח דלת מכונית, אלא לאחר שננקטו אמצעי הזהירות הדרושים.

ציון דרך
בכביש יש ללכת אל מול התנועה ולצמצם את זמן השהייה בכביש על-מנת להקטין את הסכנות!

הפעולות הבטיחותיות ביציאת הנהג מהרכב

לפני היציאה הנהג בודק את מצב התנועה באמצעות המראות, מבצע הטיה של הגוף לשמאל כדי לכסות את השטחים המתים, פותח את הדלת פתיחה שתאפשר לו לצאת מהרכב בזריזות, הולך לכיוון האחורי של הרכב עם הפנים לתנועה ועולה מיד על המדרכה.

חשוב לדעת
לפני היציאה מהרכב יש להרחיק את המושב לצורך יציאה זריזה ובהמשך גם כניסה זריזה.

בחנייה בשמאל הכביש, אם יש נוסע לידו שרוצה לצאת מהרכב, יבדוק את התנועה מימין תוך שהוא מפנה את הגוף, כדי להיות בטוח שהיושב לצדו ייצא יציאה בטוחה לכיוון המדרכה.

חזרה למדרכה מאחורי הרכב
לפני היציאה מבט ופתיחה קלה של הדלת

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0229. האם מותר להסיע יותר מנוסע אחד לצד הנהג?

 • מותר, אם יש שתי חגורות בטיחות בנוסף לחגורת הנהג.
 • אסור, אלא אם כן הותר הדבר ברישיון הרכב.
 • מותר, אם המושב הקדמי הוא מושב אחוד.
 • אסור לחלוטין.

| «C1» | «C» | «В» |

0226. האם מותר לפתוח את דלתות הרכב כשהרכב נוסע?

 • אסור לחלוטין.
 • מותר, כאשר מובילים מטען ארוך.
 • מותר בתנאי שנוסעים לאט.
 • מותר, כאשר אין נוסעים ברכב.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0858. מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו לרכב?

 • מחזית הרכב, כשפני הנהג אל מול התנועה.
 • אין חשיבות לכיוון הגישה של הנהג אל הרכב, כי אסור לנהגים אחרים לסכן נהג הנכנס לרכבו.
 • מאחורי הרכב, כשגב הנהג אל התנועה, ומהדלת הימנית – שם אין סיכון מצד התנועה בכביש.
 • מאחורי הרכב, כשגבו לתנועה.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |