מערכת הבטיחות מתחלקת לשתי קבוצות:

1מערכת פעילה (בטיחות אקטיבית) - תפקידה הגברת הבטיחות בהיבט המניעתי.
סך שמש, מתיזי מים, מגבים, מראות, אורות, צופר, ESP, ABS.

מראת צד מכוונת מידע נותנת

מראת צד מכוונת מידע נותנת

מראה מרכזית

מראה מרכזית

כיוון מראות

כיוון מראות

סוכך שמש

סוכך שמש

2מערכת סבילה (בטיחות פסיבית)
תפקידה לצמצם את הפגיעה בנהג ובנוסעים.
חגורות בטיחות, תומך ראש, כריות אוויר, הגה קורס, פגושים סופגי אנרגיה, מסגרת תא הנהג, זכוכית מוגנת, תא מרופד.

כיוון תומך ראש

כיוון תומך ראש

פגוש סופג אנרגייה

פגוש סופג אנרגייה

חשוב לדעת
מערכת הבטיחות תורמת תרומה חשובה לבטיחות הנסיעה.
מערכת זו הסיכוי לעורבות בתאונת דרכים יגדל.