מערכת הבטיחות מתחלקת לשתי קבוצות:

1מערכת פעילה (בטיחות אקטיבית) - תפקידה הגברת הבטיחות בהיבט המניעתי.
סך שמש, מתיזי מים, מגבים, מראות, אורות, צופר, ESP, ABS.

מראת צד מכוונת מידע נותנת

מראת צד מכוונת מידע נותנת

מראה מרכזית

מראה מרכזית

כיוון מראות

כיוון מראות

סוכך שמש

סוכך שמש

2מערכת סבילה (בטיחות פסיבית)
תפקידה לצמצם את הפגיעה בנהג ובנוסעים.
חגורות בטיחות, תומך ראש, כריות אוויר, הגה קורס, פגושים סופגי אנרגיה, מסגרת תא הנהג, זכוכית מוגנת, תא מרופד.

כיוון תומך ראש

כיוון תומך ראש

פגוש סופג אנרגייה

פגוש סופג אנרגייה

חשוב לדעת
מערכת הבטיחות תורמת תרומה חשובה לבטיחות הנסיעה.
מערכת זו הסיכוי לעורבות בתאונת דרכים יגדל.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0859. מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות לאחר הכניסה לרכב, לפני תחילת הנסיעה?

 • בדיקת מצב ידית ההילוכים.
 • התנעה וחימום הרכב.
 • כיוונון המושב, ההגה, המראות ומשענות הראש.
 • חגירת חגורות בטיחות.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

1005. מדוע חשובה שלמות פגושי הרכב?

 • כדי להפחית את מידת הנזק לרכב ואת הפגיעה בנוסעיו בעת תאונה.
 • כדי להימנע מתאונה קלה יחסית.
 • כדי למנוע נזק בתאונות קשות.
 • לצורך שמירה על צורתו הנאה של הרכב.

| «В» |

1014. איזה חלק ברכב יפחית את טלטול הראש לאחור בעת התנגשות?

 • הפגוש האחורי.
 • משענת הראש במושבי הרכב.
 • כרית האוויר.
 • חגורת הבטיחות.

| «В» |

1072. כדי להבטיח תנוחת ישיבה נוחה ובטוחה ברכב יש לכוון:

 • את משענות הראש ואת מיקום הדוושות.
 • את מיקום המושב ואת כיוון יציאת האוויר מפתחי האוורור.
 • את מיקום המושב, את זווית משענת הגב ואת מצב גלגל ההגה.
 • את מראות התשקיף ואת תחנות הרדיו.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |