פעולות בטיחותיות ראשוניות

 • מייד אחרי הכניסה לרכב ואף לפני כיוון הכיסא, על הנהג ללחוץ על בלם הרגל לבדיקת תקינות הבלמים וליצירת תקשורת בעזרת אור בלם.
 • יש לבדוק כי בלם היד משוך למניעת תזוזת הרכב.
כיסא הנהג מחולק לשלושה חלקים
 • המושב
 • המשענת
 • כרית הראש

חשוב לדעת
ישיבה נכונה בכיסא הנהג מאפשרת שליטה מלאה ונוחה בכל מערכות הרכב.
ישיבה נכונה מאפשרת תגובה מהירה ומונעת התעייפות הנהג.

כיוון המושב
למושב שני מנגנוני כיוון: האחד מרחיק ומקרב, והשני קובע את הגובה. כיוונים אלה מאפשרים להתאים את הרכב לנהג לצורך שליטה בטוחה במערכות הרכב.

כיוון משענת הגב
מאפשר לקבוע את מרחק הידיים מההגה ובכך לקבוע את השליטה בנסיעה ישר או בביצוע פניות בהגה.

כיוון כרית הראש
צריכה להיות מכוונת כך, שמרכזה יהיה אל מול מרכז הגולגולת.

חשוב לדעת
יש לכוון את המושב, את המשענת ואת כרית הראש כך שיתרמו לבטיחות ולנוחות בנהיגה. יש כלי-רכב שבהם אפשר לכוון את ההגה לגובה המתאים לנהג.


כסא הנהג, אפשרויות לכיוון


כיוון מושב הנהג


אחיזת הגה נכונה
החוק מחייב להחזיק את ההגה בכל מהלך הנהיגה, אולם הנהג רשאי להסיר יד אחת מן ההגה לביצוע פעולה הקשורה בנהיגה. אחיזת הגה תיעשה כשכפות-הידיים אוחזות לפי "לוח השעון" 10-2 , במרפקים מכופפים קלות והאגודלים לופתים מבחוץ.

אחיזת הגה נכונה
אחיזת הגה נכונה

כיוון גלגל הגה
כיוון גלגל הגה

תומך ראש
תומך ראש

חשוב לדעת
שטח מת הוא השטח הנמצא מסביב לרכב, שאינו נראה לעיני הנהג גם באמצעות המראות.
אפשר לצמצם את השטחים שאינם נראים לנהג מימין ושמאל על-ידי הפניית הראש לצדדים.

כיוון מראות - השטחים הכהים הם השטחים שאינם נראים לעיני הנהג. השטחים הבהירים הם השטחים שנראים לנהג בהסתכלות ישירה ועקיפה דרך המראות.

תפקידן של המראות הוא להשלים את הראייה ההיקפית. כיוון נכון מצריך חפיפה בין מראת הפנים למראות הצד החיצוניות, מצב שיאפשר לראות מאחור ומהצדדים. ככל שהכיוון יהיה מדויק יותר כך נקטין את השטחים המתים סביב הרכב ונמנע הפתעות.

הסתכלות במראה המרכזית
הסתכלות במראה המרכזית

הסתכלות במראת צד שמאלית
הסתכלות במראת צד שמאלית

שטח מת
שטח מת

שטחים מתים
שטחים מתים

חגורות בטיחות

ציון דרך
חגורות הבטיחות לא נועדו למנוע תאונה.
הן נועדו לצמצם את הפגיעה בנוסעים.

הוראות החוק אוסרות על הנהג להסיע רכב כאשר הנוסעים אינם חגורים בחגורת בטיחות.
חגורות הבטיחות נועדו להצמיד את גופם של הנוסעים אל המושבים ברכב, כמו גם למזער את חומרת הפגיעה ולהציל חיים.

חגורות בטיחות
חגורות בטיחות

ברכב שיש בו כריות אוויר נשקפת סכנה ליושבים מול כריות כאשר הם אינם חגורים. כמו כן, יש איסור להושיב ילדים במושב בטיחות/מגביה כאשר כרית האוויר שמולם פעילה.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0999. כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?

 • להפסיק מיד את הנסיעה ברכב ולדאוג לגרור אותו אל המוסך לבדיקה.
 • להמשיך בנסיעה בזהירות יתרה ולהשתמש בבלם עזר (חנייה).
 • להאט את מהירות הנסיעה ולהסתמך על מערכת ה-ABS.
 • להאט את מהירות הנסיעה לנסות להתרגל למצב ולסיים את הנסיעה בבטחה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1691. חגירת חגורת בטיחות כנדרש:

 • מקטינה את תנודות הנהג במושבו ומונעת תאונה.
 • שומרת על ערנות הנהג.
 • שומרת על ישיבה זקופה של הנהג.
 • מצמצמת את הפגיעה בחוגר בעת תאונה.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

1069. איזו נורית אזהרה אינה מחייבת לעצור ולהפסיק את הנסיעה כשהיא נדלקת?

 • נורית חום המנוע.
 • נורית מד הדלק במכל.
 • נורית תקלה בבלמים.
 • נורית לחץ שמן נמוך במנוע.

| «C1» | «A» | «В» |