הוראות החוק לנהיגת רכב ולתקינותו
  • לא ינהג אדם רכב אלא אם הוא מכיר ויודע להפעילו בצורה בטוחה
  • הרכב חייב להיות תקין, כך שלא יסכן את הנוסעים ומשתמשי דרך אחרים

חשוב לדעת
מערכת התפעול היא המערכת שבאמצעותה הנהג מפעיל את הרכב ושולט בו. ללא המערכת לא תתאפשר נסיעה, שליטה בכיוון הנסיעה ועצירה.

מרכיבי המערכת

דוושות

דוושות

דוושת דלק
הימנית מבין הדוושות מגבירה ומקטינה את המהירות. היא מופעלת על-ידי רגל ימין, כאשר העקב מונח על הרצפה, על-מנת לאפשר לחיצה ושחרור הדרגתי.

בלם
הדוושה האמצעית מאטה ועוצרת את הרכב. היא מופעלת על-ידי רגל ימין ומפעילה גם את אורות הבלם. לצורך עצירה והתחלת נסיעה יש להיעזר גם בדוושת המצמד.

מצמד (קלאץ’)
השמאלית מבין הדוושות, המשמשת להחלפת הילוכים, לנסיעה במהירות אטית מאוד, לעצירה ולהתחלת נסיעה. היא מפרידה ומחברת בין המנוע לתיבת ההילוכים. מופעלת על-ידי רגל שמאל, תוך לחיצה חזקה עד לרצפה לניתוק, ושחרור הדרגתי לנקודת החיבור בין המנוע לגלגלים )נקודת החיכוך( והמשך שחרור מבוקר עד לחיבור מוחלט.


ידית הילוכים

נמצאת בין המושבים הקדמיים או בסביבות ההגה, מכילה כמה הילוכים קדמיים, הילוך אחורי ומצב סרק. בשילוב נכון קובעת הידית את הכוח ואת המהירות של הרכב. על-מנת לשלב הילוכים יש ללחוץ על המצמד ולהפסיק מתן דלק בו-זמנית. את מיקום ההילוכים מזהים לפי תרשים המשורטט על “תפוח” הידית.

ידית הילוכים

ידית בלם יד/בלם עזר

נמצאת בין המושבים הקדמיים, ויש כלי-רכב שבהם היא ממוקמת בצד שמאל של ההגה, מתחת ללוח המחוונים ומופעלת גם בעזרת הרגל השמאלית. היא מונעת תזוזה של הרכב במצב חנייה, מסייעת במניעת הידרדרות בהתחלת נסיעה בעלייה ומשמשת כבלם חירום. על-מנת לאבטח את הרכב יש למשוך את הידית כלפי מעלה. שחרור הידית לצורך התחלת נסיעה יתבצע באמצעות לחיצה על הכפתור (נצרה) שבקצה הידית.

ידית בלם

גלגל הגה

מאפשר נסיעה בקו ישר, ביצוע ותיקון סטיות שמאלה וימינה וכמו כן להפניית הגלגלים לכיוונים שונים לצורך הנהיגה - בנסיעה לפנים ובנסיעה לאחור. בנהיגה ישר יד ימין מחזיקה את ההגה בשעה 2 ויד שמאל בשעה 10 . יש להקפיד כי האגודל יישאר מחוץ לגלגל ההגה. כאשר רוצים להפנות את ההגה, יד “רודפת” יד: האחת דוחפת והאחרת מושכת. לאחר מכן משחררים את הגלגל ההגה והוא חוזר למצב נסיעה ישר, תוך מתן כמות קטנה של דלק על-מנת ל”עזור” להגה לחזור למצב ישר.

יגלגל הגה

מתג הצתה/התנעה

נמצא בדרך כלל על ציר ההגה או בלוח הקדמי של הרכב. משמש כמפתח לכל דבר - מתניע את המנוע, משמש כמנעול הגה, מחבר את מערכות החשמל למנוע ואחראי לכיבויו. יש לו כמה מצבי הפעלה וקצהו קפיצי, על-מנת לבטל מיידית את פעולת ההתנעה כשהמנוע פועל. כל אלה נועדו כדי למנוע נזק למתנע. בדגמים מסוימים במקום המפתח מותקן ברכב כרטיס מגנטי

ימתג הצתה

מערכת העברת כוח/תנועה מהמנוע לגלגלים

המנוע מייצר כוח, שהוא מעבירו באמצעות המצמד (מחבר ומנתק) לתיבת ההילוכים ולגלגלים (תיבת ההילוכים מאפשרת לשלב להילוך כוח או להילוך מהירות ולהסיע את הרכב לפנים ולאחור).

ימערכת העברת כוח