הוראות החוק לנהיגת רכב ולתקינותו
 • לא ינהג אדם רכב אלא אם הוא מכיר ויודע להפעילו בצורה בטוחה
 • הרכב חייב להיות תקין, כך שלא יסכן את הנוסעים ומשתמשי דרך אחרים

חשוב לדעת
מערכת התפעול היא המערכת שבאמצעותה הנהג מפעיל את הרכב ושולט בו. ללא המערכת לא תתאפשר נסיעה, שליטה בכיוון הנסיעה ועצירה.

מרכיבי המערכת

דוושות

דוושות

דוושת דלק
הימנית מבין הדוושות מגבירה ומקטינה את המהירות. היא מופעלת על-ידי רגל ימין, כאשר העקב מונח על הרצפה, על-מנת לאפשר לחיצה ושחרור הדרגתי.

בלם
הדוושה האמצעית מאטה ועוצרת את הרכב. היא מופעלת על-ידי רגל ימין ומפעילה גם את אורות הבלם. לצורך עצירה והתחלת נסיעה יש להיעזר גם בדוושת המצמד.

מצמד (קלאץ’)
השמאלית מבין הדוושות, המשמשת להחלפת הילוכים, לנסיעה במהירות אטית מאוד, לעצירה ולהתחלת נסיעה. היא מפרידה ומחברת בין המנוע לתיבת ההילוכים. מופעלת על-ידי רגל שמאל, תוך לחיצה חזקה עד לרצפה לניתוק, ושחרור הדרגתי לנקודת החיבור בין המנוע לגלגלים )נקודת החיכוך( והמשך שחרור מבוקר עד לחיבור מוחלט.


ידית הילוכים

נמצאת בין המושבים הקדמיים או בסביבות ההגה, מכילה כמה הילוכים קדמיים, הילוך אחורי ומצב סרק. בשילוב נכון קובעת הידית את הכוח ואת המהירות של הרכב. על-מנת לשלב הילוכים יש ללחוץ על המצמד ולהפסיק מתן דלק בו-זמנית. את מיקום ההילוכים מזהים לפי תרשים המשורטט על “תפוח” הידית.

ידית הילוכים

ידית בלם יד/בלם עזר

נמצאת בין המושבים הקדמיים, ויש כלי-רכב שבהם היא ממוקמת בצד שמאל של ההגה, מתחת ללוח המחוונים ומופעלת גם בעזרת הרגל השמאלית. היא מונעת תזוזה של הרכב במצב חנייה, מסייעת במניעת הידרדרות בהתחלת נסיעה בעלייה ומשמשת כבלם חירום. על-מנת לאבטח את הרכב יש למשוך את הידית כלפי מעלה. שחרור הידית לצורך התחלת נסיעה יתבצע באמצעות לחיצה על הכפתור (נצרה) שבקצה הידית.

ידית בלם

גלגל הגה

מאפשר נסיעה בקו ישר, ביצוע ותיקון סטיות שמאלה וימינה וכמו כן להפניית הגלגלים לכיוונים שונים לצורך הנהיגה - בנסיעה לפנים ובנסיעה לאחור. בנהיגה ישר יד ימין מחזיקה את ההגה בשעה 2 ויד שמאל בשעה 10 . יש להקפיד כי האגודל יישאר מחוץ לגלגל ההגה. כאשר רוצים להפנות את ההגה, יד “רודפת” יד: האחת דוחפת והאחרת מושכת. לאחר מכן משחררים את הגלגל ההגה והוא חוזר למצב נסיעה ישר, תוך מתן כמות קטנה של דלק על-מנת ל”עזור” להגה לחזור למצב ישר.

יגלגל הגה

מתג הצתה/התנעה

נמצא בדרך כלל על ציר ההגה או בלוח הקדמי של הרכב. משמש כמפתח לכל דבר - מתניע את המנוע, משמש כמנעול הגה, מחבר את מערכות החשמל למנוע ואחראי לכיבויו. יש לו כמה מצבי הפעלה וקצהו קפיצי, על-מנת לבטל מיידית את פעולת ההתנעה כשהמנוע פועל. כל אלה נועדו כדי למנוע נזק למתנע. בדגמים מסוימים במקום המפתח מותקן ברכב כרטיס מגנטי

ימתג הצתה

מערכת העברת כוח/תנועה מהמנוע לגלגלים

המנוע מייצר כוח, שהוא מעבירו באמצעות המצמד (מחבר ומנתק) לתיבת ההילוכים ולגלגלים (תיבת ההילוכים מאפשרת לשלב להילוך כוח או להילוך מהירות ולהסיע את הרכב לפנים ולאחור).

ימערכת העברת כוח

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


1290. אחד ההבדלים בין רכב בעל תיבת הילוכים ידנית לבין רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית מתבטא בכך ש:

 • רכב בעל תיבת הילוכים ידנית רעשני יותר.
 • ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית התאוצה האפשרית נמוכה יותר.
 • ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית אין דוושת מצמד.
 • ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית צריכת הדלק נמוכה יותר בדרך כלל.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1498. כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין הגלגלים צריך:

 • ללחוץ על מתג ההתנעה (סטרטר).
 • ללחוץ על דוושת המצמד.
 • ללחוץ על דוושת הבלם ועל דוושת הדלק.
 • להפסיק את פעולת המנוע.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

0738. מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני הזזת ידית תיבת ההילוכים האוטומטית לצורך התחלת הנסיעה?

 • שחרור הלחיצה מדוושת המצמד, כדי לחבר בין המנוע לבין תיבת ההילוכים.
 • לחיצה על דוושת הדלק, כדי ליצור התחלת נסיעה מידית.
 • שחרור בלם עזר (חנייה), כדי לשחרר את נעילת ידית ההילוכים.
 • לחיצה על דוושת בלם הרגל, כדי למנוע את תזוזת הרכב.

| «C1» | «D» | «В» |

0872. מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?

 • אחיזת הגה נכונה חשובה רק בכלי רכב גדולים וכבדים, כמו משאיות ואוטובוסים.
 • אחיזה נכונה של ההגה מאפשרת סיבוב מדויק של ההגה, הנחוץ להיגוי מדויק בכל עת.
 • ברכב חדיש יש חשיבות לאופן אחיזת גלגל ההגה רק בזמן נסיעה בעיקולים חדים.
 • צורת אחיזת ההגה חשובה רק בפניות חדות ובעיקולים חדים כשהרכב נע במהירות גבוהה.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0739. מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני שחרור בלם עזר (חנייה) ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית לצורך התחלת נסיעה?

 • לחיצה על דוושת בלם הרגל, כדי למנוע את תזוזת הרכב.
 • לחיצה על כפתור נעילת ידית ההילוכים במצב חנייה (P).
 • שילוב ידית ההילוכים ממצב חנייה (P) למצב סרק (N).
 • שילוב ידית ההילוכים למצב סרק (N).

| «C1» | «D» | «В» |

1580. לפני שילוב הילוך מהילוך P להילוך אחר בתיבת הילוכים אוטומטית, על הנהג:

 • ללחוץ יחד על דוושת הבלם ועל דוושת המצמד ואז לשלב את ההילוך הנדרש.
 • ללחוץ בחזקה על דוושת המצמד.
 • ללחוץ בחזקה על דוושת הדלק.
 • ללחוץ בחזקה על דוושת הבלמים.

| «C1» | «В» |