שאלות התאוריה מבוססות על המאגר הרשמי של משרד התחבורה המפורסם באתר מאגרי המידע הממשלתיים. מאגר השאלות והתשובות נבנה עבור הנבחנים במבחן העיוני הממוחשב לדרגות רישיון הנהיגה השונות בישראל.