• לא.
  • כן.
  • כן. בתנאי שהרוכב עליהם הוא בעל רישיון נהיגה.
  • כן. בתנאי שהם מופעלים ע"י מנוע עזר.

«A3»