• לא.
  • כן.
  • כן .בתנאי שהוא רוכב בכביש.
  • כן. בתנאי שהוא בעל רישיון נהיגה לדרגה B לפחות.

«A3»