• תלת אופן.
  • אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, שמותקן בהם מנוע חשמלי.
  • אופנוע.
  • כל התשובות נכונות.

«A3»