• לא.
  • כן.
  • בתנאי שהוא בן 18 ומעלה.
  • כן. בתנאי שהוא מחזיק רשיון נהיגה.

«A3»