• לא. אולם מותר להולך רגל להוביל אופניים על מעבר החצייה.
  • כן. בתנאי שהרוכב בעל רשיון נהיגה.
  • כן. בתנאי שהרוכב הוא בן 18 לפחות.
  • כן. בתנאי שאין הולכי רגל במעבר החצייה.

«A3»