• כן.
  • לא.
  • כן. בתנאי שהוא בעל רישיון נהיגה.
  • כן. בתנאי שהוא בן 18 לפחות.

«A3»