• כן.
  • לא.
  • כן. בתנאי שהנסיעה היא קצרה.
  • כן. בתנאי שהרכיבה תהיה על המדרכה בלבד.

«A3»