• כן. בתנאי שהנוהג הוא בן 16 שנים ומעלה.
  • כן. בתנאי שהאופניים עשויים לכך ושניתן להסיע בהם אנשים.
  • כן. בתנאי שהרוכבים חובשים קסדה.
  • כל התשובות נכונות.

«A3»