• לא.
  • כן.
  • כן .בתנאי שהוא חובש קסדה.
  • כן. בתנאי שהנסיעה היא לא על הכביש.

«A3»