רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות הכרת הרכב

1042. כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של גזי הפליטה מהרכב?

 • בתחזוקה סדירה של מנוע הרכב ושל שאר מערכותיו.
 • בשמירה על ניקיון מנוע הרכב ותא המנוע ברכב.
 • אי אפשר להפחית את הזיהום. זה דבר קבוע ברכב.
 • בשטיפת מכל הדלק של הרכב אחת לחודש.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1045. מהו תפקיד בלם עזר (חנייה) ברכב?

 • להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא יתדרדר בעת חנייה.
 • לוודא עצירה לפני רמזור אדום.
 • השימוש בו מצמצם את שחיקת בלמי השירות (בלם-רגל).
 • להגביר את עצמת הבלימה של הבלמים.

| «C1» | «В» |

1046. מתי חייבים לעשות את בדיקת זיהום האוויר הנפלט מן הרכב?

 • אחת לחצי שנה, במוסך המטפל.
 • בבדיקת הרישוי השנתית לרכב (טסט) במכון רישוי.
 • אחת לחודש, בכל מוסך המתמחה בחשמלאות רכב.
 • כלי הרכב אינם מזהמים את האוויר, ולכן אין צורך בבדיקה כלל.

| «C1» | «1» | «В» |

1047. מה הסכנה הטמונה בלחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים?

 • הוא עלול לגרום להסטת הרכב לצד הגלגל שבו לחץ האוויר נמוך יותר.
 • אין כל סכנה כל עוד שיעור הלחץ בצמיגים לפחות רבע משיעור הלחץ הדרוש.
 • הוא עלול לגרום למשיכת גלגל ההגה לצד הגלגל שבו לחץ האוויר גבוה יותר.
 • אין כל סכנה. למידת לחץ האוויר בצמיגים הקדמיים אין כל חשיבות.

| «C1» | «В» |

1048. איזו מערכת ברכב עלולה לגרום לשחיקה לא אחידה של צמיגי הרכב הקדמיים?

 • מערכת ההיגוי.
 • מערכת מיזוג האוויר.
 • מערכת החשמל.
 • מערכת הבלמים.

| «C1» | «В» |

1049. סיבוב לא רצוני ("משיכה") של גלגל ההגה לאחד הצדדים במהלך הנהיגה עלולה להיגרם בגלל:

 • תקלה במנוע הרכב.
 • תקלה במערכת הבלמים בלבד.
 • לחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים.
 • לחץ אוויר נמוך בשני הגלגלים האחוריים.

| «C1» | «В» |

1050. מה סדר הפעולות הנכון של החלפת גלגל ברכב?

 • לשחרר שני אומים, להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ולשחרר לגמרי את יתר האומים.
 • לשחרר מעט את האומים/הברגים, להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ולשחרר לגמרי את כל האומים /הברגים.
 • להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ואחר כך לשחרר את האומים לגמרי.
 • לשחרר לגמרי את האומים ולהרים את הרכב במגבה (ג'ק).

| «C1» | «В» |

1051. לחץ האוויר הנדרש בצמיגי הרכב:

 • רשום בתעודת הביטוח.
 • רשום בפוליסת הביטוח.
 • רשום על מדבקה המודבקת ברכב.
 • רשום ברישיון הרכב.

| «C1» | «В» |

1052. מה תפקיד לוח המחוונים ברכב?

 • לספק הגנה נוספת על הנוסעים בזמן פגיעה מלפנים.
 • לשלוט על מערכת השמע בתא הנהג ולהחליף תחנות ברדיו.
 • לאפשר בקרה על מערכות הרכב השונות ולקבל מידע מהן.
 • לווסת את מערכות המנוע ולמנוע שחיקה בצמיגי הרכב.

| «C1» | «1» | «В» |

1055. כיצד יפעל נהג רכב שגילה במהלך הנסיעה ליקוי בטיחות בהגה או בבלמים?

 • יפסיק מיד את הנסיעה ברכב.
 • ימשיך בנסיעה בזהירות עד למוסך הקרוב.
 • יאתר את מקור הבעיה וינסה להתגבר עליה בעת הנסיעה.
 • אם מקור התקלה הוא במערכת ההצתה או הדלק – יפסיק את נסיעתו; אם לא – ימשיך.

| «C1» | «A» | «В» |