רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות הכרת הרכב

1056. מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב?

 • כל נהג, ובלבד שיפעל בהתאם להוראות היצרן.
 • כל נהג בעל ידע וניסיון בתחום מכונאות רכב או הכרת הרכב.
 • רק בעל מקצוע מוסמך במוסך מורשה.
 • כל בעל מקצוע בכל מוסך לתיקון כלי רכב.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1057. מהי "תחזוקה מונעת" ברכב?

 • תחזוקה המונעת מהרכב נסיעה תקינה.
 • תחזוקה המונעת אפשרות נהיגה במהירות מופרזת.
 • תחזוקה על פי שיקול דעתו של הנהג, שנועדה למניעת תאונות.
 • תחזוקה סדירה ומתוכננת, השומרת על תקינות הרכב ומערכותיו.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1058. מהי התדירות הנכונה לביצוע תחזוקה ברכב?

 • התדירות שעליה ממליץ בעל המוסך המטפל ברכב.
 • התדירות נקבעת בהתאם לצורך ולקצב גילוין של תקלות ברכב.
 • התדירות שעליה ממליץ יצרן הרכב.
 • התדירות שעליה ממליצה חברת הביטוח.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1059. למה תתרום נהיגה מתונה של הנוהג ברכב, ללא האצות גסות של המנוע?

 • להימשכות הנסיעה זמן רב יותר מן הנחוץ.
 • לחיסכון בצריכת הדלק של המנוע.
 • לחיסכון בצריכת השמן של המנוע.
 • לחיסכון בצריכת החשמל ברכב.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1062. איזה רכיב (חלק) ברכב גורם לחיבור או לניתוק התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים?

 • המצבר.
 • הגלגלים.
 • המצמד.
 • המאוורר.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1064. מהי הסכנה בשימוש בנווטן (ג'י-פי-אס – GPS) בעת נהיגה?

 • הסחת דעתו של הנהג מן הדרך.
 • ריקון מהיר של מצבר הרכב.
 • שיבוש מערכות ניהול המנוע.
 • אין כל סכנה בשימוש בנווטן (ג'י-פי-אס – GPS) בעת הנהיגה. זה רק מועיל.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1065. מהו נווטן (ג'י-פי-אס – GPS) ברכב?

 • זו תת-מערכת בתוך מערכת ההיגוי המגבירה את יעילות ההיגוי.
 • מערכת המספקת מידע על מקום הימצאותו של הרכב ומסייעת לנהג להגיע ליעדו.
 • מערכת הבודקת את תקינותן של המערכות הממוחשבות ברכב.
 • מערכת המודדת את צריכת הדלק של הרכב.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1066. היכן תציב את המגבה (ג'ק) כשאתה רוצה להחליף גלגל ברכב?

 • במקום הנוח ביותר לנוהג ברכב.
 • אין חשיבות למיקום.
 • במקום שסימן היצרן או במקום בטוח אחר, סמוך לגלגל שרוצים להחליף.
 • קרוב ככל האפשר לחלק האחורי של הרכב.

| «C1» | «В» |

1067. בלם עזר (חנייה) משמש:

 • להקטין את השחיקה של מערכת הבלמים.
 • גם כבלם חירום (אך יכולתו מוגבלת).
 • לסייע לנהג בעת נסיעה לאחור.
 • לבלימת הרכב בעת נסיעה במורד.

| «C1» | «1» | «В» |

1068. כדי לבדוק אם לחץ האוויר בצמיגים הוא הלחץ הנכון:

 • צריך לפנות לצמיגאי מורשה, שכן רק הוא רשאי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים.
 • בודקים את הלחץ במד לחץ אוויר.
 • די להביט בהם ולהחליט.
 • צריך לפנות למוסך מורשה, שכן רק הוא רשאי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים.

| «C1» | «A» | «В» |