רכב ציבורי «D,D1,D2,D3»

שאלות הכרת הרכב


1706. מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים?

  • כשהאורות הגבוהים דולקים.
  • כשאורות החנייה דולקים.
  • כל התשובות נכונות.
  • כשהאורות הנמוכים דולקים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1778. בעת מבחן הרישוי השנתי (טסט) של הרכב במכון הרישוי יירשם:

  • מספר חגורות הבטיחות ברכב.
  • מספר הקילומטרים שנסע הרכב על פי הרשום במד המרחק של הרכב.
  • מספר עבירות התנועה שבוצעו ברכב.
  • מספר משענות הראש ברכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |