רכב משא קל «C1»

שאלות הכרת הרכב


1049. סיבוב לא רצוני ("משיכה") של גלגל ההגה לאחד הצדדים במהלך הנהיגה עלולה להיגרם בגלל:

 • תקלה במנוע הרכב.
 • תקלה במערכת הבלמים בלבד.
 • לחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים.
 • לחץ אוויר נמוך בשני הגלגלים האחוריים.

| «C1» | «В» |

1050. מה סדר הפעולות הנכון של החלפת גלגל ברכב?

 • לשחרר שני אומים, להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ולשחרר לגמרי את יתר האומים.
 • לשחרר מעט את האומים/הברגים, להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ולשחרר לגמרי את כל האומים /הברגים.
 • להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ואחר כך לשחרר את האומים לגמרי.
 • לשחרר לגמרי את האומים ולהרים את הרכב במגבה (ג'ק).

| «C1» | «В» |

1051. לחץ האוויר הנדרש בצמיגי הרכב:

 • רשום בתעודת הביטוח.
 • רשום בפוליסת הביטוח.
 • רשום על מדבקה המודבקת ברכב.
 • רשום ברישיון הרכב.

| «C1» | «В» |

1052. מה תפקיד לוח המחוונים ברכב?

 • לספק הגנה נוספת על הנוסעים בזמן פגיעה מלפנים.
 • לשלוט על מערכת השמע בתא הנהג ולהחליף תחנות ברדיו.
 • לאפשר בקרה על מערכות הרכב השונות ולקבל מידע מהן.
 • לווסת את מערכות המנוע ולמנוע שחיקה בצמיגי הרכב.

| «C1» | «1» | «В» |

1055. כיצד יפעל נהג רכב שגילה במהלך הנסיעה ליקוי בטיחות בהגה או בבלמים?

 • יפסיק מיד את הנסיעה ברכב.
 • ימשיך בנסיעה בזהירות עד למוסך הקרוב.
 • יאתר את מקור הבעיה וינסה להתגבר עליה בעת הנסיעה.
 • אם מקור התקלה הוא במערכת ההצתה או הדלק – יפסיק את נסיעתו; אם לא – ימשיך.

| «C1» | «A» | «В» |

1056. מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב?

 • כל נהג, ובלבד שיפעל בהתאם להוראות היצרן.
 • כל נהג בעל ידע וניסיון בתחום מכונאות רכב או הכרת הרכב.
 • רק בעל מקצוע מוסמך במוסך מורשה.
 • כל בעל מקצוע בכל מוסך לתיקון כלי רכב.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1057. מהי "תחזוקה מונעת" ברכב?

 • תחזוקה המונעת מהרכב נסיעה תקינה.
 • תחזוקה המונעת אפשרות נהיגה במהירות מופרזת.
 • תחזוקה על פי שיקול דעתו של הנהג, שנועדה למניעת תאונות.
 • תחזוקה סדירה ומתוכננת, השומרת על תקינות הרכב ומערכותיו.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1058. מהי התדירות הנכונה לביצוע תחזוקה ברכב?

 • התדירות שעליה ממליץ בעל המוסך המטפל ברכב.
 • התדירות נקבעת בהתאם לצורך ולקצב גילוין של תקלות ברכב.
 • התדירות שעליה ממליץ יצרן הרכב.
 • התדירות שעליה ממליצה חברת הביטוח.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1059. למה תתרום נהיגה מתונה של הנוהג ברכב, ללא האצות גסות של המנוע?

 • להימשכות הנסיעה זמן רב יותר מן הנחוץ.
 • לחיסכון בצריכת הדלק של המנוע.
 • לחיסכון בצריכת השמן של המנוע.
 • לחיסכון בצריכת החשמל ברכב.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1062. איזה רכיב (חלק) ברכב גורם לחיבור או לניתוק התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים?

 • המצבר.
 • הגלגלים.
 • המצמד.
 • המאוורר.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |