רכב משא כבד «C»

שאלות חוקי התנועה


0037. איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?

 • כל רכב של משטרת ישראל או של צה"ל וכל רכב המשמש למשימות הביטחון השוטף ביישובי הספר.
 • כל אמבולנס, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות ורכב מסחרי אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון.
 • אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות, רכב שיטור משולב ורכב אחר שאישרה הרשות, בזמן שהוא מפעיל אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
 • רכב של משטרת ישראל או של צה"ל ורכב לכיבוי שרפות בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0041. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

 • נאסר עליו לנוע ללא אישור חברת הביטוח.
 • רשאי לנוע ללא הגבלה אם אין בו סכנת בטיחות לתנועה.
 • נאסר עליו לנוע בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו בטופס ההורדה.
 • רשאי לנוע עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0042. הגדר "שביל":

 • חלק מהדרך שסומן על ידי חברת "שבילי ישראל".
 • חלק מאורך הדרך המיועד לתנועת אופנועים בלבד.
 • חלק מרוחבה של דרך המיועד להולכי רגל בלבד.
 • דרך או חלק מדרך, שאינו כביש, שהוקצה לסוג עוברי דרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0044. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

 • עליך לוודא שהנוסע במושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
 • עליך להדליק אורות חנייה אם אין תאורה ברחוב.
 • לפני יציאתך ממנו עליך לוודא שיציאתך אינה מפריעה לעובר דרך כלשהו.
 • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0045. הגדר "שטח הפרדה בנוי":

 • כל חלק של הדרך (מדרכה, שול, אי-תנועה וכו'), המוגבה מעל הכביש.
 • שטח לאורך הכביש, המאפשר לעוברי הדרך לעצור בו, להחנות בו את רכבם או לעמוד עליו לצורך התרעננות.
 • כל שטח המסומן על הכביש ואסור לנסיעה.
 • שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0047. מהו "מושב מגביה" (בוסטר)?

 • מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב, שהיושב בו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב.
 • מושב המיועד להסעת ילדים באופניים בלבד, שהילד היושב בו רתום בחגורת בטיחות.
 • מושב המיועד להסעת ילדים באופנוע בלבד, שהיושב בו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב.
 • מושב המיועד לנהג שגובהו פחות מ-160 ס"מ וגילו יותר מ-18 שנים.

| «C1» | «C» | «В» |

0048. הגדר "רכב מנועי":

 • רכב המונע בכוח מכני מכל צורה שהיא.
 • רק רכב המונע במנוע בנזין.
 • רק רכב המונע במנוע דיזל.
 • כל רכב הנע על שני גלגלים לפחות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0049. אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?

 • תעודת זהות, רישיון נהיגה, תעודת ביטוח מקיף ואישור בדבר הסדר גרירה בעת תקלה.
 • רישיון נהיגה ורישיון רכב בלבד.
 • רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח חובה, וכן כל תעודה אחרת שניתנה על פי דין, כשהן בתוקף.
 • תעודת זהות, רישיון נהיגה ותעודה המעידה על תקינות הרכב החתומה על ידי מנהל מוסך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0050. באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב במקום מסמכי הרכב המקוריים?

 • הדבר מותר רק כשהרכב בבעלות תאגיד, וקצין הבטיחות אישר בחתימתו ובחותמתו על הצילומים את תוקף המסמכים.
 • אם הרכב בבעלות אדם פרטי, וצילום המסמכים מתאים למקור לפי חתימת בעל הרכב.
 • בשום תנאי. ברכב חייבים להימצא המסמכים המקוריים בכל עת.
 • רק חברה להובלת רכב רשאית להחזיק צילום של הרישיונות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0051. האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב המקוריים?

 • כן. בזמן שיקבע הנוהג ברכב.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום המתאים למקור.
 • כן. במקום ובזמן שיקבע השוטר.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום החתום בידי בעל הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |