רכב משא כבד «C»

שאלות חוקי התנועה


0012. הגדר "חנייה":

 • עצירת רכב לפרק זמן מוגדר, לשם פריקת מטען שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לצורך טעינת מטען בלבד שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לזמן כלשהו שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, ללא הפסקות.
 • עצירת הרכב למשך יותר מ-30 שניות.
3012

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0016. הגדר "כביש חד-סטרי":

 • כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
 • כל כביש שתנועת רכב לא מנועי מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
 • כל שביל שתנועת רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
 • כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בשני כיוונים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0017. מהו "זמן הלילה"?

 • פרק הזמן שבין תום רבע שעה אחרי שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה.
 • פרק הזמן שבו קיים ערפל כבד.
 • פרק הזמן שבין שקיעת השמש לזריחתה למחרת.
 • פרק הזמן שבו נדרש להדליק אורות חנייה ברכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0018. בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?

 • מותר, תמיד לרכב נוסעים פרטי לחנות לרגע על המדרכה, כשאין מקום לחנייה בכביש.
 • המדרכה מיועדת להולכי רגל בלבד.
 • מותר גם לאופנוע להשתמש במדרכה במקום בנתיבי הכביש.
 • מותר גם לרוכבי אופניים לרכוב על המדרכה.
3018

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0019. מהו "מחלף"?

 • מפגש דרכים במפלס אחד המצוי בדרך עירונית בלבד.
 • מפגש של שני כבישים או יותר באותו מפלס, בדרך שאינה עירונית.
 • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שלושה כבישים באותו מפלס.
 • מפגש של דרכים במפלסים שונים, המאפשר מעבר בנסיעה מדרך לדרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0020. "מטען מורשה" ברכב משא הוא:

 • המשקל הכולל המותר של רכב משא.
 • משקל המטען והמשקל העצמי של הרכב (יחד).
 • המשקל המרבי (בק"ג) של מטען, שמותר להעמיס על הרכב.
 • המשקל העצמי של הרכב, כולל מים, שמן, דלק ומשקל הנהג.

| «C1» | «C» |

0021. תחום הצומת נקבע על ידי:

 • מפגש של שני מעברי חצייה או יותר בצומת.
 • קווי שפות הכבישים הנפגשים בצומת או אבני השפה או על ידי הארכתם המדומה.
 • קווי העצירה בכל אחד מהכבישים הנפגשים בצומת.
 • מקום הצבתם של התמרורים לפני הצומת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0023. מהו "מעבר חצייה"?

 • חלק מהמדרכה שסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.
 • חלק מהכביש המסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.
 • חלק מהדרך המיועד לחצייה של הולכי רגל, כולל מדרכה.
 • חלק מהשול שסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0024. מהו "מפגש מסילת ברזל"?

 • כל מקום שבו ניתן לחצות מסילת ברזל.
 • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלסים שונים.
 • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך.
 • מקום שכביש ומסילת ברזל חוצים זה את זה בדרך מהירה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0025. מהו "משקל כולל מותר"?

 • הנפח העצמי של הרכב בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי.
 • המשקל העצמי של הרכב, שהתירה רשות הרישוי לרכב.
 • הסך הכולל של המשקל העצמי של הרכב, משקל האנשים שמותר להסיע בו והמטען שהתירה רשות הרישוי להוביל בו.
 • הנפח העצמי של הרכב והמטען שהתירה רשות הרישוי.

| «C1» | «C» |