רכב משא כבד «C»

שאלות חוקי התנועה


0026. מהו "משקל עצמי"?

 • משקל הרכב עם מטען אך ללא נהג.
 • נפח הרכב ללא מטען וללא נהג.
 • משקל הרכב ללא מטען וללא נהג.
 • משקל הרכב כולל מטען ונהג.

| «C1» | «C» | «1» |

0027. כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:

 • שהוא משתלב בתנועה בלי לגרום לתאונה.
 • שהוא מאפשר לנהגים אחרים להמשיך בנסיעתם בלי לשנות את מהירותם ובלי לסטות מנתיב נסיעתם.
 • שהוא נכנס לזרם התנועה באותה מהירות כמו יתר כלי הרכב.
 • שהוא נדחק לזרם התנועה לתוך מקום המספיק בדיוק לכניסתו.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0028. מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?

 • החוק אוסר עקיפה כזו מכל וכל.
 • רק בדרך שאינה עירונית.
 • רק כשאתה עוקף שני כלי רכב פרטיים.
 • כשאין איסור עקיפה וכשאפשר להשלים את העקיפה ללא סיכון.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0029. הגדר "סרן", ברכב:

 • ציר או מערכת צירים לרוחב הרכב שעליהם מורכבים הגלגלים.
 • קורת הרוחב האחורית ברכב שאליה מחובר גלגל החילוף (הגלגל הרזרבי) של הרכב.
 • החלק הקדמי של הרכב המיועד לספיגת נזקי התנגשות במהירות נסיעה נמוכה.
 • ציר המעביר ברכב את התנועה הסיבובית מתיבת ההילוכים אל המנוע.

| «C1» | «C» | «D» |

0030. מיהו "עובר דרך"?

 • המשתמש בכביש לרכיבה על אופניים בלבד.
 • המשתמש בדרך לנסיעה ברכב מנועי בלבד.
 • המשתמש בדרך לעמידה או לריצה בלבד.
 • המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0031. הגדר "עמעום אורות":

 • כיבוי האור הגבוה בפנסי החזית והדלקת האור הנמוך.
 • שינוי גובה אלומת אורות החנייה.
 • כיבוי האור הגבוה והדלקת אור ערפל.
 • כיבוי האור הנמוך והדלקת האור הגבוה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0032. הגדר "צומת":

 • מפגש של שני כבישים בדרך עירונית, בתנאי ששני הכבישים סלולים באספלט.
 • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר.
 • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שתי דרכים או יותר במפלסים שונים.
 • השטח המתהווה על ידי מפגש מסילת ברזל וכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0033. הגדר "קו עצירה":

 • קו לרוחב הכביש או לרוחב חלק ממנו, המסמן גבול לשם עצירת רכב.
 • קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב רק בצמתים מרומזרים.
 • קו צומת לאורך כביש או בחלק מאורכו, המסמן גבול לשם עצירת רכב סמוך למדרכה.
 • קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב לפני מפגש מסילת ברזל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0034. הגדר "רחוב משולב":

 • רחוב ראשי שבו משתלבים כלי רכב מרחובות צדדיים.
 • דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב, שבכניסה אליה הוצב תמרור המורה על "רחוב משולב".
 • שביל המיועד למשחקי ילדים, שהכניסה אליו מותרת להולכי רגל ולרכב דו-גלגלי בלבד.
 • כביש שבו התנועה מאפשרת השתלבות כלי רכב מסוגים שונים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0035. מהו "מרכב אחוד" ברכב?

 • מרכב שמידותיו חורגות ממידות רכב רגיל.
 • מרכב שבו תא הנהג נפרד מארגז המטען.
 • מרכב שבו יש מחיצה בין מושב הנהג לבין הנוסעים.
 • מרכב שבו תא הנהג ותא המטען מהווים יחידה אחת.

| «C1» | «C» |