רכב משא כבד «C»

שאלות חוקי התנועה


0064. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?

 • לא - פרט להוראה של עצירת רכב.
 • בדרך כלל לא.
 • לא - רק להוראה של הצגת רישיון נהיגה.
 • כן, כמו לשוטר אזרחי.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0065. האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

 • לא, אין חובה לציית.
 • כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "הכניסה אסורה".
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "עצור".

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0066. האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

 • לא, אין חובה לציית.
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור " אסורה הכניסה".
 • כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "עצור".

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0067. האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

 • כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
 • לא, אין חובה לציית.
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור " אסורה הכניסה".
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "עצור".

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0068. האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי?

 • כן, הוא תמרור חוקי.
 • כן, למעט תמרור "עצור".
 • לא, הוא אינו תמרור חוקי.
 • כן, למעט תמרור "אסורה הכניסה".

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0069. אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?

 • הוראת תמרור "תן זכות קדימה" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
 • הוראת תמרור עדיפה תמיד (רמזור עלול להתקלקל).
 • הוראת תמרור "עצור" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
 • הוראת רמזור (פרט לאור צהוב מהבהב) עדיפה מהוראת תמרור שמשמעותו מתן זכות קדימה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0070. האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?

 • כן, ובתנאי שלא נזקפו לחובתו עבירות תנועה.
 • כן. בעל רישיון נהיגה תקף יכול לנהוג בכל רכב ללא כל תנאי.
 • כן, בתנאי שהנהג בקיא בהפעלתו ובשימוש בו.
 • כן, בתנאי שבידו אישור משטרתי על בקיאות בהפעלת הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0071. באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?

 • כאשר מצבו הגופני או הנפשי עלול לסכן עוברי דרך אחרים.
 • לפני נטילת תרופה ובמשך 24 שעות רצופות לאחר מכן.
 • לא קיים מצב בחוק האוסר נהיגה, אם לנהג רישיון נהיגה תקף.
 • אם הוא לא נח לפחות שמונה שעות לפני תחילת הנהיגה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0072. האם מותר לנהוג ברכב מיד לאחר נטילת תרופות המשפיעות על כושר הנהיגה?

 • אסור.
 • אסור, אלא אם כן חלפו ארבע שעות מנטילת התרופה.
 • מותר – כאשר השפעתה של התרופה מזיקה לאורך זמן.
 • מותר, כי התרופות אינן משפיעות על רמת הנהיגה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0073. האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?

 • מותר, אם התקלה אינה במערכת הבלמים.
 • מותר, אם התקלה ברכב במערכת ההיגוי.
 • אסור לנהוג ברכב שאינו תקין ושהשליטה בו אינה מלאה.
 • מותר, אם התקלה רק במערכת האורות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |