רכב משא כבד «C»

שאלות חוקי התנועה


0074. האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?

 • אסור במזג אוויר גשום, ומותר בכל זמן אחר.
 • אסור, אלא אם כן ההגבלה זניחה בלבד.
 • מותר, בנהיגה בשעות היום בלבד.
 • מותר, אם שדה הראייה המוגבל הוא מלפנים בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0075. האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?

 • מותר, אבל רק לצורך כיוון מקלט הרדיו או הפעלת המצית.
 • אסור, פרט להחלפת הילוך או לאיתות במחוון הכיוון (וינקר) או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב.
 • אסור בכל מקרה.
 • מותר, לצורך שימוש בטלפון נייד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0076. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?

 • רק באמצעות דיבורית המאפשרת שימוש בטלפון ללא אחיזה בו.
 • כשהנוהג מחזיק במכשיר ביד ימין.
 • רק באמצעות אוזניות המחוברות לשתי האוזניים.
 • אסור לחלוטין להשתמש בטלפון בעת הנהיגה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0077. מתי חובה על נוהג ברכב להרכיב משקפיים או עדשות מגע?

 • רק כאשר הוא נוהג בזמן הלילה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • כשהוא נוהג בשעות שבהן הראות מוגבלת ובעת סינוור.
 • רק כאשר הוא נוהג בזמן תאורה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • אם צוין ברישיון הנהיגה שלו כי הוא חייב להרכיב אותם בעת הנהיגה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0078. כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?

 • על הנהג לנסוע תמיד בהילוך נמוך ולעולם לא לנסוע לאחור.
 • על הנהג לאפשר להולכי הרגל ולילדים להמשיך בפעילותם בלי לסכן אותם.
 • על הנהג להימנע מלהיכנס לרחוב משולב בעת משחקי ילדים.
 • על הנהג לצפור ולהזהיר את הולכי הרגל מפני כניסת רכב אל הרחוב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0081. באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?

 • רק בכביש חד-סטרי.
 • רק בכביש שאינו עירוני.
 • רק בכביש דו-סטרי.
 • בכל כביש.
3079

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0082. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן כביש באיור?

 • 3
 • 5
 • 1
 • 2
3082

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0083. "שטח הפרדה" הוא:

 • שטח המיועד לחנייה בדרך עירונית.
 • שטח שאסור לחנות בו, אלא אם כן הותרה החנייה בתמרור.
 • שטח המיועד לחניית כלי רכב דו-גלגליים בדרך עירונית, ללא צורך בתמרור מיוחד.
 • שטח המיועד למילוט בשעת סכנה וסומן לשם כך בתמרור מיוחד המיועד לכך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0084. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?

 • משמאל לשטח ההפרדה.
 • בכביש דו–סטרי – בצד שמאל של הכביש.
 • בכביש בעל שלושה נתיבים – בנתיב השמאלי.
 • מימין לשטח ההפרדה -אלא אם כן סומן אחרת.
3084

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0085. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?

 • מצדו הימני של הקו.
 • מצדו השמאלי של קו ההפרדה.
 • רוב שטח הרכב חייב להיות בצד ימין של הקו.
 • מצדו הימני של הקו, אך מותר לנסוע משמאלו לצורך עקיפה.
3085

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |