רכב משא כבד «C»

שאלות חוקי התנועה


1783. כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:

 • מותר לפנות פניית פרסה שמאלה, רק אם מסומן בנתיב חץ המכוון ימינה.
 • כל התשובות נכונות.
 • פניית פרסה שמאלה מותרת לרכב נוסעים פרטי בלבד.
 • מותר לפנות פניית פרסה כשאין הפרעה לתנועה ואין תמרור או סימון האוסר את פניית הפרסה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1784. אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:

 • כאשר שדה הראייה מוגבל או חסום.
 • אבל העקיפה מותרת, אם משקל מכוניתך יותר מ-4,000 ק"ג.
 • רק כאשר מוצב תמרור "סכנה כללית".
 • רק כאשר מוצב תמרור האוסר עקיפה, אבל העקיפה מותרת ביום בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1785. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:

 • רק אם הוצב תמרור "מעבר חצייה לפניך".
 • רק אם יש תמרור כחול "מקום מעבר חצייה להולכי רגל".
 • רק בכביש עירוני דו-נתיבי. בכל היתר מותר לעקוף.
 • בכל זמן ובכל דרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1792. החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:

 • כל התשובות לא נכונות.
 • כשהאורות ברכב אינם תקינים.
 • ללא מגבים כלל.
 • בצמיגים שעומק חריציהם פחות ממ"מ אחד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1797. חובה להאט את נסיעת הרכב:

 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה המסומן על הכביש.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה בנוי.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
 • בכניסה למנהרה ובנסיעה בה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1798. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?

 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
 • באזור מיתון תנועה.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ושיש בה שטח הפרדה בנוי.
 • בנסיעה בדרכים ראשיות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1799. איזה סוג רכב נראה בתמונה ומה אורכו המרבי המותר בחוק?

 • רכב מורכב בעל תא נהג מעל המנוע; אורכו הכולל המרבי המותר – 16.50 מטרים.
 • רכב מחובר בעל תא נהג מעל המנוע; אורכו הכולל המרבי המותר – 16.50 מטרים.
 • רכב מורכב בעל תא נהג מעל המנוע; אורכו הכולל המרבי המותר – 17.60 מטרים.
 • רכב מחובר בעל תא נהג מעל המנוע; אורכו הכולל המרבי המותר – 17.60 מטרים.
31799

| «C» |

1800. ברכב המיועד להובלת רכב ("מובילית") יש שני משטחים. מה הגובה המרבי המותר לרכב עם מטענו?

 • 4.40 מטרים.
 • 4.80 מטרים.
 • 4.00 מטרים.
 • 4.50 מטרים.

| «C» |