רכב משא כבד «C»

שאלות חוקי התנועה


0086. בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?

 • נהיגה כזו מותרת לרוכבי אופנועים בלבד.
 • נהיגה כזו מותרת בימי חג כשהתנועה בכביש מועטה ולא נגרמת הפרעה לתנועה.
 • הנהיגה בניגוד לכיוון הנסיעה אסורה, אלא אם כן מדובר ברכב ביטחון בתפקיד או בציות להוראות של שוטר.
 • נהיגה כזו אסורה בכל תנאי, גם אם שוטר מורה אחרת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0087. מתי מותר לנהוג על מדרכה?

 • מותר לנהוג על המדרכה כשאין עליה הולכי רגל.
 • מותר לנהוג על המדרכה כשיש הפרעה או חסימה בנתיב הנסיעה.
 • אסור בשום אופן לנהוג על המדרכה.
 • מותר לנהוג על המדרכה לשם חצייתה לצורך כניסה לחצרים או יציאה מהם.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0089. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

 • יש לעבור את המקום מצדו השמאלי.
 • יש לעבור את המקום מצדו הימני, אלא אם כן סומן אחרת.
 • מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני או השמאלי.
 • יש להמשיך בנסיעה בהתאם לגודל המבנה או העמוד או השטח הסגור.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0090. אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

 • יש לעבור את המקום מימין בלבד.
 • בדרך עירונית אפשר לעבור את המקום מימין או משמאל; בדרך שאינה עירונית - תמיד מימין.
 • מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני, או מצדו השמאלי, אלא אם כן סומן אחרת.
 • יש לעבור את המקום משמאל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0092. לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על:

 • תשעה חודשים, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.
 • ארבעה חודשים, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.
 • שישה חודשים, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.
 • שנה אחת, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0095. מהי הודעת אי שימוש ברכב ("הורדה מהכביש")?

 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר כאשר הנהג עבר עבירת תעבורה כלשהי.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר, שמאי או בוחן עקב ליקוי או תאונה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי מנהל מוסך מורשה לאחר שהתגלתה תקלה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי בוחן נהיגה כשהתגלתה תקלה ברכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0101. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

 • 4
 • 7
 • 6
 • 3
3082

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0102. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?

 • 8
 • 2
 • 1
 • 4
3082

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0103. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?

 • 6
 • 1
 • 7
 • 3
3082

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0104. למי מותר לנסוע בכיוון ההפוך לכיוון התנועה בכביש חד-סטרי?

 • לרכב ביטחון בלבד.
 • רק לנוהגים ברכב פרטי.
 • רק לאופנועים ולאופניים.
 • רק לרכב המוביל לפחות ארבעה נוסעים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |