רכב משא כבד «C»

שאלות חוקי התנועה


0105. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?

 • בנהיגה במהירות אטית ובסטייה חדה.
 • לאחר איתות ומבט במראות בלבד.
 • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
 • אסור לסטות כלל מנתיב הנסיעה.
3105

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0106. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

 • סטייה מותרת רק בכביש שאין בו תנועת כלי רכב.
 • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
 • בנהיגה במהירות נמוכה ובסטייה חדה.
 • אסור לסטות כלל מקו הנסיעה.
3106

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0107. מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?

 • בכל דרך שהיא לאחר איתות מתאים.
 • בקשת רחבה מימין הכביש לכל נתיב בכביש שאליו אני נכנס.
 • מכל נתיב בכביש לנתיב הימני ביותר בכביש אליו אני נכנס.
 • בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0108. הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?

 • מנתיב 7 לנתיב 6 או לנתיב 5.
 • מנתיב 7 לנתיב 6 בלבד.
 • מנתיב 7 או מנתיב 8 לנתיב 6 או לנתיב 5.
 • מנתיב 8 לנתיב 6.
3108

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0109. מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?

 • שלא חונה כל רכב בצד שמאל של הדרך.
 • שאין רכב בתנועה מצדי השמאלי.
 • שאין רכב בתנועה מימיני.
 • כיוון נכון של המראה השמאלית.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0110. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3 או לנתיב 4.
3110

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0111. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
3111

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0112. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 6.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
3112

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0113. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

 • מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 4.
3113

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0114. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
3114

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |