רכב משא כבד «C»

שאלות חוקי התנועה


0115. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?

 • מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 3 או לנתיב 4.
3115

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0116. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?

 • מנתיב 5 לנתיב 4.
 • מנתיב 5 לנתיב 3 בלבד.
 • מנתיב 5 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 6 לנתיב 4.
3116

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0117. באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?

 • פניית פרסה מותרת רק בכביש בעל שלושה נתיבים לפחות.
 • מותר בכל מקום אבל אסור לתמרן בכביש לצורך ביצוע הפנייה.
 • כאשר אין הפרעה לתנועה או אין סיכון לעוברי דרך ואין תמרור האוסר פניית פרסה.
 • הפנייה מותרת בצומת בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0118. אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:

 • הוא נוהג ברכב שאורכו יותר משמונה מטרים.
 • הוא נוסע בכביש דו-סטרי.
 • מוצב תמרור האוסר פנייה שמאלה.
 • אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0119. מאיזה נתיב מותר לפנות פניית פרסה לשמאל?

 • מנתיב לפנייה שמאלה או מכל נתיב אחר שאין בו סימון או תמרור האוסר פנייה שכזו.
 • מהנתיב הקרוב ביותר אל שטח ההפרדה, המסומן בחץ ישר (קדימה).
 • רק מנתיב שבו מסומן חץ ישר (קדימה) על פני הכביש.
 • מהנתיב השמאלי בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0120. באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?

 • אם יש צורך, בתנאי שלא ייגרמו סיכון או פגיעה, הטרדה או הפרעה לעוברי דרך אחרים.
 • נסיעה לאחור אינה מותרת כלל.
 • רק אם הרכב סמוך למדרכה.
 • רק בתנאי שמאחורי הרכב יעמוד אדם מכוון שייראה לעיני נהג הרכב.
3120

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0121. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

 • להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר לכך, כדי למנוע התנגשות.
 • ינהגו על פי המקובל באותה הדרך.
 • הנוהג ברכב הגדול יעצור ויאפשר לרכב האחר להמשיך בנסיעתו בקטע הצר.
 • הנוהג ברכב הגדול יגביר את מהירות נסיעתו ויעבור ראשון בקטע הצר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0122. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?

 • מי שהגיע ראשון ייכנס ראשון לקטע הצר.
 • אם צריך, יעצור נהג הרכב היורד את רכבו, ויאפשר לרכב העולה להמשיך בנסיעתו.
 • די אם שניהם יימינו לשפת הכביש, כדי למנוע התנגשות.
 • אם צריך, יעצור נוהג הרכב העולה את רכבו, ויאפשר לרכב היורד להמשיך בנסיעתו.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0123. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?

 • מימין, ובלבד שנשמור על מהירות סבירה.
 • מצדו השמאלי בלבד.
 • גם מימין וגם משמאל.
 • מצדו הימני בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0124. באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

 • כשהרכב האחר מתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כך.
 • כשיש נתיב פנוי מימינו של הרכב האחר.
 • כשהרכב האחר נוסע בנתיב הימני ומאותת שמאלה.
 • כשהרכב האחר נוסע בנתיב המרכזי ומאותת ימינה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |