רכב ציבורי «D,D1,D2,D3»

שאלות חוקי התנועה


0045. הגדר "שטח הפרדה בנוי":

 • כל חלק של הדרך (מדרכה, שול, אי-תנועה וכו'), המוגבה מעל הכביש.
 • שטח לאורך הכביש, המאפשר לעוברי הדרך לעצור בו, להחנות בו את רכבם או לעמוד עליו לצורך התרעננות.
 • כל שטח המסומן על הכביש ואסור לנסיעה.
 • שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0048. הגדר "רכב מנועי":

 • רכב המונע בכוח מכני מכל צורה שהיא.
 • רק רכב המונע במנוע בנזין.
 • רק רכב המונע במנוע דיזל.
 • כל רכב הנע על שני גלגלים לפחות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0049. אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?

 • תעודת זהות, רישיון נהיגה, תעודת ביטוח מקיף ואישור בדבר הסדר גרירה בעת תקלה.
 • רישיון נהיגה ורישיון רכב בלבד.
 • רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח חובה, וכן כל תעודה אחרת שניתנה על פי דין, כשהן בתוקף.
 • תעודת זהות, רישיון נהיגה ותעודה המעידה על תקינות הרכב החתומה על ידי מנהל מוסך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0050. באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב במקום מסמכי הרכב המקוריים?

 • הדבר מותר רק כשהרכב בבעלות תאגיד, וקצין הבטיחות אישר בחתימתו ובחותמתו על הצילומים את תוקף המסמכים.
 • אם הרכב בבעלות אדם פרטי, וצילום המסמכים מתאים למקור לפי חתימת בעל הרכב.
 • בשום תנאי. ברכב חייבים להימצא המסמכים המקוריים בכל עת.
 • רק חברה להובלת רכב רשאית להחזיק צילום של הרישיונות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0051. האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב המקוריים?

 • כן. בזמן שיקבע הנוהג ברכב.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום המתאים למקור.
 • כן. במקום ובזמן שיקבע השוטר.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום החתום בידי בעל הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0052. "שיטת הניקוד בעבירות תעבורה" היא על פי החוק :

 • מערכת לדווח לבית המשפט על אי תקינות של כלי רכב.
 • מערכת לרישום נקודות חובה לנהגים המורשעים בעבירות תעבורה אחת לחמש שנים.
 • מערכת לרישום הרשעות על כל עבירה פלילית.
 • מערכת לרישום נקודות חובה על הרשעות בביצוע עבירות תעבורה שנקבעו בחוק.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0053. באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?

 • אין הוראה מפורשת בחוק.
 • עליהם להיות בכל עת ברכב, במצב נקי וניתנים לקריאה.
 • די שיהיו נקיים מכל כתם והתמונה בהם ברורה.
 • יש להחזיקם בבית, במצב נקי וניתנים לקריאה בכל עת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0056. האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?

 • מותר רק להוסיף את המיקוד של כתובת המגורים בסניף הדואר המרכזי.
 • מותר רק להוסיף כתובת או לשנותה בסניף הדואר המרכזי.
 • מותר רק להדגיש רישומים שנמחקו או טושטשו במשך הזמן.
 • אסור לשנות כל פרט במסמכים. רק רשות הרישוי מוסמכת לכך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0057. על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?

 • הנהג אינו חייב להודיע על שינוי כלשהו בבריאות.
 • הנהג אינו חייב לדווח מאומה למשרד הרישוי, אלא למשרד הבריאות בלבד.
 • הנהג אינו חייב לדווח מאומה למשרד הרישוי, אלא הדיווח נעשה על ידי רופאו האישי.
 • על מחלת לב ועל מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה שהתגלו.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0058. האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?

 • כן. כל עובר דרך חייב בציות לתמרורים.
 • כן, בהיותו על הכביש בלבד.
 • כן, בהיותו על המדרכה בלבד.
 • לא. רק הנוהגים ברכב חייבים לציית להוראות הניתנות בתמרור.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |