רכב ציבורי «D,D1,D2,D3»

שאלות חוקי התנועה


0141. באילו מקרים החוק מחייב להאט?

 • במקום שיש בו צל משדרת עצים גבוהים.
 • בהתקרבך למקום שיש שם חשש לפעילות עבריינית.
 • לפני עקיפת רכב ובמהלך העקיפה – להגברת הבטיחות.
 • בדרך שאינה פנויה או שהראות בה מוגבלת או שיש בה עקומות חדות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0143. באילו מקרים חלה חובת האטה?

 • בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים.
 • אין חובה להאט. יש חובה לנהוג בזהירות.
 • יש חובת האטה בדרך עירונית בלבד.
 • יש חובת האטה רק כשיש תנועה רבה בכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0146. האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?

 • כן, אבל רק בדרך סלולה, במרחק 200 מטרים מבניינים.
 • כן, לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך.
 • כן, לצורך ניסוי בלמים, ובלבד שהדבר לא יפריע לעוברי דרך אחרים ולא יסכן אותם.
 • כן, אבל רק בדרך עפר, במרחק 200 מטרים מבניינים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0147. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?

 • לכל רכב מנועי ושאינו מנועי .
 • לכלי רכב מנועיים פרטיים בלבד.
 • לרכב מנועי המורשה והמסוגל לנוע במהירות שצוינה בתמרור או מהר ממנה.
 • לכל רכב מנועי, למעט משאיות כבדות שמהירות נסיעתן עלולה להפריע לתנועה.
3567

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0149. מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?

 • כל שנה או כל תקופה אחרת שנקבעה בחוק.
 • כל שנתיים לכל סוגי כלי-הרכב.
 • כל שנתיים לרכב מסחרי וכל שנה לאופנועים.
 • כל שנתיים לכל רכב נוסעים פרטי, ללא הגבלת גיל הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0150. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

 • 90 קמ"ש.
 • 110 קמ"ש.
 • .80 קמ"ש
 • 100 קמ"ש.
3139

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0154. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?

 • 30 קמ"ש.
 • 40 קמ"ש.
 • 10 קמ"ש.
 • 20 קמ"ש.
3154

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0155. מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?

 • להאט עד כדי יכולת עצירה לפני המסילה.
 • להמשיך את הנהיגה כרגיל. אין חובת האטה.
 • לעצור לפני המסילה, במרחק של מטר אחד לפחות מהמסילה.
 • לעצור לפתוח את החלונות ברכב ולהאזין.
3155

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0156. איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?

 • חובה עליו להאט תמיד.
 • עליו להתנהג כרגיל. נהיגה זהירה מחויבת רק כאשר נראית או נשמעת רכבת מתקרבת.
 • רק לכבות רדיו המותקן ברכב.
 • עליו להתנהג כרגיל. במפגש שיש בו מחסום ניתן להיות פחות ערניים.
3155

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0157. היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?

 • אחרי קו העצירה, שמונה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • לפני קו העצירה; באין קו עצירה – לפני המחסום; באין מחסום – לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • במקום ששם שדה הראייה הוא הטוב ביותר בלי להפריע לתנועת הרכבת.
 • לפני המחסום; באין מחסום – שישה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |