רכב ציבורי «D,D1,D2,D3»

שאלות חוקי התנועה

0029. הגדר "סרן", ברכב:

 • ציר או מערכת צירים לרוחב הרכב שעליהם מורכבים הגלגלים.
 • קורת הרוחב האחורית ברכב שאליה מחובר גלגל החילוף (הגלגל הרזרבי) של הרכב.
 • החלק הקדמי של הרכב המיועד לספיגת נזקי התנגשות במהירות נסיעה נמוכה.
 • ציר המעביר ברכב את התנועה הסיבובית מתיבת ההילוכים אל המנוע.

| «C1» | «C» | «D» |

0030. מיהו "עובר דרך"?

 • המשתמש בכביש לרכיבה על אופניים בלבד.
 • המשתמש בדרך לנסיעה ברכב מנועי בלבד.
 • המשתמש בדרך לעמידה או לריצה בלבד.
 • המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0031. הגדר "עמעום אורות":

 • כיבוי האור הגבוה בפנסי החזית והדלקת האור הנמוך.
 • שינוי גובה אלומת אורות החנייה.
 • כיבוי האור הגבוה והדלקת אור ערפל.
 • כיבוי האור הנמוך והדלקת האור הגבוה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0032. הגדר "צומת":

 • מפגש של שני כבישים בדרך עירונית, בתנאי ששני הכבישים סלולים באספלט.
 • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר.
 • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שתי דרכים או יותר במפלסים שונים.
 • השטח המתהווה על ידי מפגש מסילת ברזל וכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0033. הגדר "קו עצירה":

 • קו לרוחב הכביש או לרוחב חלק ממנו, המסמן גבול לשם עצירת רכב.
 • קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב רק בצמתים מרומזרים.
 • קו צומת לאורך כביש או בחלק מאורכו, המסמן גבול לשם עצירת רכב סמוך למדרכה.
 • קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב לפני מפגש מסילת ברזל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0034. הגדר "רחוב משולב":

 • רחוב ראשי שבו משתלבים כלי רכב מרחובות צדדיים.
 • דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב, שבכניסה אליה הוצב תמרור המורה על "רחוב משולב".
 • שביל המיועד למשחקי ילדים, שהכניסה אליו מותרת להולכי רגל ולרכב דו-גלגלי בלבד.
 • כביש שבו התנועה מאפשרת השתלבות כלי רכב מסוגים שונים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0037. איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?

 • כל רכב של משטרת ישראל או של צה"ל וכל רכב המשמש למשימות הביטחון השוטף ביישובי הספר.
 • כל אמבולנס, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות ורכב מסחרי אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון.
 • אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות, רכב שיטור משולב ורכב אחר שאישרה הרשות, בזמן שהוא מפעיל אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
 • רכב של משטרת ישראל או של צה"ל ורכב לכיבוי שרפות בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0041. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

 • נאסר עליו לנוע ללא אישור חברת הביטוח.
 • רשאי לנוע ללא הגבלה אם אין בו סכנת בטיחות לתנועה.
 • נאסר עליו לנוע בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו בטופס ההורדה.
 • רשאי לנוע עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0042. הגדר "שביל":

 • חלק מהדרך שסומן על ידי חברת "שבילי ישראל".
 • חלק מאורך הדרך המיועד לתנועת אופנועים בלבד.
 • חלק מרוחבה של דרך המיועד להולכי רגל בלבד.
 • דרך או חלק מדרך, שאינו כביש, שהוקצה לסוג עוברי דרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0044. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

 • עליך לוודא שהנוסע במושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
 • עליך להדליק אורות חנייה אם אין תאורה ברחוב.
 • לפני יציאתך ממנו עליך לוודא שיציאתך אינה מפריעה לעובר דרך כלשהו.
 • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |