רכב ציבורי «D,D1,D2,D3»

שאלות חוקי התנועה

0069. אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?

 • הוראת תמרור "תן זכות קדימה" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
 • הוראת תמרור עדיפה תמיד (רמזור עלול להתקלקל).
 • הוראת תמרור "עצור" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
 • הוראת רמזור (פרט לאור צהוב מהבהב) עדיפה מהוראת תמרור שמשמעותו מתן זכות קדימה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0070. האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?

 • כן, ובתנאי שלא נזקפו לחובתו עבירות תנועה.
 • כן. בעל רישיון נהיגה תקף יכול לנהוג בכל רכב ללא כל תנאי.
 • כן, בתנאי שהנהג בקיא בהפעלתו ובשימוש בו.
 • כן, בתנאי שבידו אישור משטרתי על בקיאות בהפעלת הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0071. באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?

 • כאשר מצבו הגופני או הנפשי עלול לסכן עוברי דרך אחרים.
 • לפני נטילת תרופה ובמשך 24 שעות רצופות לאחר מכן.
 • לא קיים מצב בחוק האוסר נהיגה, אם לנהג רישיון נהיגה תקף.
 • אם הוא לא נח לפחות שמונה שעות לפני תחילת הנהיגה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0072. האם מותר לנהוג ברכב מיד לאחר נטילת תרופות המשפיעות על כושר הנהיגה?

 • אסור.
 • אסור, אלא אם כן חלפו ארבע שעות מנטילת התרופה.
 • מותר – כאשר השפעתה של התרופה מזיקה לאורך זמן.
 • מותר, כי התרופות אינן משפיעות על רמת הנהיגה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0073. האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?

 • מותר, אם התקלה אינה במערכת הבלמים.
 • מותר, אם התקלה ברכב במערכת ההיגוי.
 • אסור לנהוג ברכב שאינו תקין ושהשליטה בו אינה מלאה.
 • מותר, אם התקלה רק במערכת האורות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0074. האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?

 • אסור במזג אוויר גשום, ומותר בכל זמן אחר.
 • אסור, אלא אם כן ההגבלה זניחה בלבד.
 • מותר, בנהיגה בשעות היום בלבד.
 • מותר, אם שדה הראייה המוגבל הוא מלפנים בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0075. האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?

 • מותר, אבל רק לצורך כיוון מקלט הרדיו או הפעלת המצית.
 • אסור, פרט להחלפת הילוך או לאיתות במחוון הכיוון (וינקר) או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב.
 • אסור בכל מקרה.
 • מותר, לצורך שימוש בטלפון נייד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0076. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?

 • רק באמצעות דיבורית המאפשרת שימוש בטלפון ללא אחיזה בו.
 • כשהנוהג מחזיק במכשיר ביד ימין.
 • רק באמצעות אוזניות המחוברות לשתי האוזניים.
 • אסור לחלוטין להשתמש בטלפון בעת הנהיגה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0077. מתי חובה על נוהג ברכב להרכיב משקפיים או עדשות מגע?

 • רק כאשר הוא נוהג בזמן הלילה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • כשהוא נוהג בשעות שבהן הראות מוגבלת ובעת סינוור.
 • רק כאשר הוא נוהג בזמן תאורה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • אם צוין ברישיון הנהיגה שלו כי הוא חייב להרכיב אותם בעת הנהיגה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0078. כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?

 • על הנהג לנסוע תמיד בהילוך נמוך ולעולם לא לנסוע לאחור.
 • על הנהג לאפשר להולכי הרגל ולילדים להמשיך בפעילותם בלי לסכן אותם.
 • על הנהג להימנע מלהיכנס לרחוב משולב בעת משחקי ילדים.
 • על הנהג לצפור ולהזהיר את הולכי הרגל מפני כניסת רכב אל הרחוב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |