רכב ציבורי «D,D1,D2,D3»

שאלות חוקי התנועה


1547. בלימת פתע מותרת כאשר:

 • הנוסע ברכב או הנהג מבקשים לפתע לרדת מן הרכב.
 • מתברר לנהג הרכב כי טעה בדרכו.
 • נהג הרכב מבקש לפנות פניית פרסה.
 • אין דרך אחרת למנוע תאונת דרכים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1548. כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:

 • תן זכות קדימה לרכב שבכביש רק כאשר הכביש הוא דו-סטרי.
 • אין חובה לתת זכות קדימה, והדבר תלוי ברצון הטוב של היוצא מדרך העפר.
 • תן זכות קדימה לרכב הבא מצד ימין וסע לשלום. על הבאים משמאל לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לרכב שבכביש הסלול.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1549. מי חייב לבדוק אם נמצא באוטובוס ציוד מלא של עזרה ראשונה?

 • נהג האוטובוס חייב לבדוק אם הציוד נמצא, אבל רק בפעם הראשונה שהאוטובוס יצא מהמוסך לאחר תיקון.
 • בעל האוטובוס.
 • נהג האוטובוס הוא החייב לבדוק שהציוד יימצא באוטובוס בכל עת.
 • מנהל המוסך של החברה הוא החייב לבדוק אם הציוד נמצא באוטובוס בכל עת.

| «D» |

1552. האם מותר לנהוג בהשפעת משקה אלכוהולי משכר?

 • מותר, אבל רק לאחר אירועים משפחתיים ורק למרחק קצר.
 • מותר, אם אין תחבורה ציבורית באותו מקום.
 • מותר, בתנאי שהנוהג לא יערבב את סוגי המשקאות.
 • אסור בהחלט.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1560. מתי מותרת הנסיעה אחורנית?

 • כאשר יש צורך אישי בנסיעה לאחור, גם אם נסיעה לאחור אינה הכרחית.
 • כאשר יש צורך תחבורתי בנסיעה זו, ואין דרך אחרת לקיים את הנסיעה.
 • היא מותרת תמיד. העיקר שהנהגים האחרים יראו תמיד את הנהג הנוסע לאחור.
 • רק אם רוחב הכביש יותר מארבעה מטרים.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

1565. כיצד יפעל נהג אם זמן מילוי המכלים של מערכת הבלימה באוויר מתארך?

 • יקטין את מהירות סיבובי המנוע, ובכך ייעל את עבודת המדחס.
 • ימתין ככל הנדרש עד למילוי המכלים ויתעלם מן הבעיה.
 • יפנה למוסך מורשה לתיקון התקלה אחרי שהמיכלים התמלאו, בנסיעה אטית וזהירה.
 • יבדוק את מסנן הדלק במערכת וינקה אותו, אם צריך.

| «C1» | «C» | «D» |

1566. מהו הלחץ התקין במערכת בלימה פנאומטית (אוויר דחוס) ברכב?

 • הלחץ שקבע החוק המקומי.
 • הלחץ שבו ייבלם הרכב ביעילות.
 • הלחץ המרבי שהרכב מייצר.
 • הלחץ שקבע יצרן הרכב.

| «C1» | «C» | «D» |

1567. האם מותר לנהוג ברכב כבד כאשר לחץ האוויר במערכת הבלימה נמוך מן המינימום הנדרש?

 • אסור.
 • מותר, אבל רק באישור שוטר או קצין.
 • מותר, אבל רק אם יכולת העצירה של הרכב טובה.
 • מותר, אם ברור לחלוטין שאין דליפה.

| «C1» | «C» | «D» |

1568. האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?

 • מותר, אבל רק באישור מוקדם ובכתב מאת רשות הרישוי.
 • מותר, אבל רק אם השינוי בוצע על ידי מוסך מורשה.
 • בעל הרכב רשאי להכניס שינויים ברכב בהתאם לרצונו.
 • מותר, בתנאי שבעל הרכב יודיע על כך מראש בכתב ליצרן או לסוכנות הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |