רכב ציבורי «D,D1,D2,D3»

שאלות חוקי התנועה


0080. האם רשאי רוכב אופניים להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית?

 • רוכב אופניים רשאי להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית, רק כשהוא הנתיב השמאלי.
 • לא. רק לאופנועים מותר להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית.
 • רשאי, כאשר הנתיב נמצא בצדו הימני של הכביש.
 • לא. השימוש בנתיב זה מותר לרכב ציבורי בלבד.

| «C1» | «D» | «В» |

0081. באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?

 • רק בכביש חד-סטרי.
 • רק בכביש שאינו עירוני.
 • רק בכביש דו-סטרי.
 • בכל כביש.
3079

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0082. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן כביש באיור?

 • 3
 • 5
 • 1
 • 2
3082

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0083. "שטח הפרדה" הוא:

 • שטח המיועד לחנייה בדרך עירונית.
 • שטח שאסור לחנות בו, אלא אם כן הותרה החנייה בתמרור.
 • שטח המיועד לחניית כלי רכב דו-גלגליים בדרך עירונית, ללא צורך בתמרור מיוחד.
 • שטח המיועד למילוט בשעת סכנה וסומן לשם כך בתמרור מיוחד המיועד לכך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0084. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?

 • משמאל לשטח ההפרדה.
 • בכביש דו–סטרי – בצד שמאל של הכביש.
 • בכביש בעל שלושה נתיבים – בנתיב השמאלי.
 • מימין לשטח ההפרדה -אלא אם כן סומן אחרת.
3084

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0085. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?

 • מצדו הימני של הקו.
 • מצדו השמאלי של קו ההפרדה.
 • רוב שטח הרכב חייב להיות בצד ימין של הקו.
 • מצדו הימני של הקו, אך מותר לנסוע משמאלו לצורך עקיפה.
3085

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0086. בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?

 • נהיגה כזו מותרת לרוכבי אופנועים בלבד.
 • נהיגה כזו מותרת בימי חג כשהתנועה בכביש מועטה ולא נגרמת הפרעה לתנועה.
 • הנהיגה בניגוד לכיוון הנסיעה אסורה, אלא אם כן מדובר ברכב ביטחון בתפקיד או בציות להוראות של שוטר.
 • נהיגה כזו אסורה בכל תנאי, גם אם שוטר מורה אחרת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0087. מתי מותר לנהוג על מדרכה?

 • מותר לנהוג על המדרכה כשאין עליה הולכי רגל.
 • מותר לנהוג על המדרכה כשיש הפרעה או חסימה בנתיב הנסיעה.
 • אסור בשום אופן לנהוג על המדרכה.
 • מותר לנהוג על המדרכה לשם חצייתה לצורך כניסה לחצרים או יציאה מהם.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0089. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

 • יש לעבור את המקום מצדו השמאלי.
 • יש לעבור את המקום מצדו הימני, אלא אם כן סומן אחרת.
 • מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני או השמאלי.
 • יש להמשיך בנסיעה בהתאם לגודל המבנה או העמוד או השטח הסגור.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0090. אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

 • יש לעבור את המקום מימין בלבד.
 • בדרך עירונית אפשר לעבור את המקום מימין או משמאל; בדרך שאינה עירונית - תמיד מימין.
 • מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני, או מצדו השמאלי, אלא אם כן סומן אחרת.
 • יש לעבור את המקום משמאל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |