רכב ציבורי «D,D1,D2,D3»

שאלות חוקי התנועה

1785. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:

 • רק אם הוצב תמרור "מעבר חצייה לפניך".
 • רק אם יש תמרור כחול "מקום מעבר חצייה להולכי רגל".
 • רק בכביש עירוני דו-נתיבי. בכל היתר מותר לעקוף.
 • בכל זמן ובכל דרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1786. על פי החוק, אוטובוס מפרקי:

 • חייב במדבקות מלבניות על הדופן האחורית של האוטובוס.
 • חייב בשני סרטים מחזירי אור שעליהם רשום "שמור מרחק".
 • חייב במדבקות וגם בסרטים על הדופן האחורי של האוטובוס.
 • חייב שני סרטים על הדופן האחורית של האוטובוס. בגודל 4X100 ס"מ.

| «D» |

1792. החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:

 • כל התשובות לא נכונות.
 • כשהאורות ברכב אינם תקינים.
 • ללא מגבים כלל.
 • בצמיגים שעומק חריציהם פחות ממ"מ אחד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1793. אוטובוס זעיר מיועד להסיע עד:

 • 16 נוסעים, נוסף לנהג.
 • 16 נוסעים, כולל הנהג
 • 12 נוסעים, נוסף לנהג.
 • שמונה נוסעים, נוסף לנהג.

| «D» |

1794. משקלו הכולל המותר של אוטובוס זעיר ציבורי:

 • אינו מוגבל בחוק.
 • לא יהיה יותר מי-4,000 ק"ג.
 • לא יעלה על 6,000 ק"ג.
 • לא יהיה יותר מ-5,000 ק"ג.

| «D» |

1797. חובה להאט את נסיעת הרכב:

 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה המסומן על הכביש.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה בנוי.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
 • בכניסה למנהרה ובנסיעה בה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1798. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?

 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
 • באזור מיתון תנועה.
 • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ושיש בה שטח הפרדה בנוי.
 • בנסיעה בדרכים ראשיות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |