רכב ציבורי «D,D1,D2,D3»

שאלות חוקי התנועה


0092. לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על:

 • תשעה חודשים, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.
 • ארבעה חודשים, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.
 • שישה חודשים, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.
 • שנה אחת, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0095. מהי הודעת אי שימוש ברכב ("הורדה מהכביש")?

 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר כאשר הנהג עבר עבירת תעבורה כלשהי.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר, שמאי או בוחן עקב ליקוי או תאונה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי מנהל מוסך מורשה לאחר שהתגלתה תקלה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי בוחן נהיגה כשהתגלתה תקלה ברכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0101. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

 • 4
 • 7
 • 6
 • 3
3082

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0102. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?

 • 8
 • 2
 • 1
 • 4
3082

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0103. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?

 • 6
 • 1
 • 7
 • 3
3082

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0104. למי מותר לנסוע בכיוון ההפוך לכיוון התנועה בכביש חד-סטרי?

 • לרכב ביטחון בלבד.
 • רק לנוהגים ברכב פרטי.
 • רק לאופנועים ולאופניים.
 • רק לרכב המוביל לפחות ארבעה נוסעים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0105. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?

 • בנהיגה במהירות אטית ובסטייה חדה.
 • לאחר איתות ומבט במראות בלבד.
 • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
 • אסור לסטות כלל מנתיב הנסיעה.
3105

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0106. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

 • סטייה מותרת רק בכביש שאין בו תנועת כלי רכב.
 • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
 • בנהיגה במהירות נמוכה ובסטייה חדה.
 • אסור לסטות כלל מקו הנסיעה.
3106

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0107. מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?

 • בכל דרך שהיא לאחר איתות מתאים.
 • בקשת רחבה מימין הכביש לכל נתיב בכביש שאליו אני נכנס.
 • מכל נתיב בכביש לנתיב הימני ביותר בכביש אליו אני נכנס.
 • בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0108. הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?

 • מנתיב 7 לנתיב 6 או לנתיב 5.
 • מנתיב 7 לנתיב 6 בלבד.
 • מנתיב 7 או מנתיב 8 לנתיב 6 או לנתיב 5.
 • מנתיב 8 לנתיב 6.
3108

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |