רכב ציבורי «D,D1,D2,D3»

שאלות חוקי התנועה

0119. מאיזה נתיב מותר לפנות פניית פרסה לשמאל?

 • מנתיב לפנייה שמאלה או מכל נתיב אחר שאין בו סימון או תמרור האוסר פנייה שכזו.
 • מהנתיב הקרוב ביותר אל שטח ההפרדה, המסומן בחץ ישר (קדימה).
 • רק מנתיב שבו מסומן חץ ישר (קדימה) על פני הכביש.
 • מהנתיב השמאלי בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0120. באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?

 • אם יש צורך, בתנאי שלא ייגרמו סיכון או פגיעה, הטרדה או הפרעה לעוברי דרך אחרים.
 • נסיעה לאחור אינה מותרת כלל.
 • רק אם הרכב סמוך למדרכה.
 • רק בתנאי שמאחורי הרכב יעמוד אדם מכוון שייראה לעיני נהג הרכב.
3120

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0121. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

 • להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר לכך, כדי למנוע התנגשות.
 • ינהגו על פי המקובל באותה הדרך.
 • הנוהג ברכב הגדול יעצור ויאפשר לרכב האחר להמשיך בנסיעתו בקטע הצר.
 • הנוהג ברכב הגדול יגביר את מהירות נסיעתו ויעבור ראשון בקטע הצר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0122. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?

 • מי שהגיע ראשון ייכנס ראשון לקטע הצר.
 • אם צריך, יעצור נהג הרכב היורד את רכבו, ויאפשר לרכב העולה להמשיך בנסיעתו.
 • די אם שניהם יימינו לשפת הכביש, כדי למנוע התנגשות.
 • אם צריך, יעצור נוהג הרכב העולה את רכבו, ויאפשר לרכב היורד להמשיך בנסיעתו.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0123. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?

 • מימין, ובלבד שנשמור על מהירות סבירה.
 • מצדו השמאלי בלבד.
 • גם מימין וגם משמאל.
 • מצדו הימני בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0124. באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

 • כשהרכב האחר מתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כך.
 • כשיש נתיב פנוי מימינו של הרכב האחר.
 • כשהרכב האחר נוסע בנתיב הימני ומאותת שמאלה.
 • כשהרכב האחר נוסע בנתיב המרכזי ומאותת ימינה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0125. האם אתה רשאי לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

 • כן. כשאתה נוסע במהירות גבוהה יותר מהרכב האחר.
 • כן. כאשר אתה נוסע בנתיב לתחבורה ציבורית.
 • כן. כאשר הרכב האחר נוסע באטיות.
 • כן. כאשר הרכב האחר, הנוסע לפניך, מאותת ימינה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0126. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:

 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני, רק אם הוא רכב אטי.
 • אסור לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מימינו רק ברכב נוסעים פרטי.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0127. מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?

 • הם מוטלים רק אם בית המשפט לא הטיל כל עונש על הנהג.
 • הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.
 • הם מאפשרים לקצין משטרה לפסול רישיון נהיגה על כל עבירת תעבורה.
 • הם מוטלים רק על ידי בית המשפט.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0128. באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

 • רק כשאתה רוכב על אופנוע.
 • כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה ימינה.
 • כאשר בנתיב השמאלי נוסע מלפניך רכב במהירות נמוכה משלך.
 • כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה שמאלה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |