רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

0043. בעת נסיעתך לאחור:

 • מותר להשתמש באדם שיכוון אותך.
 • אתה חייב להשתמש באדם שיכוון אותך.
 • אתה חייב להשתמש באדם שיכוון אותך, רק בזמן תאורה.
 • בדרך בינעירונית עליך להשתמש באדם שיכוון אותך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0140. באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את נסיעתך?

 • בעוברך מתחת לגשר.
 • כאשר צפויה סכנה לרכבך, לעוברי דרך או לרכוש.
 • בכביש דו-סטרי בעל ארבעה נתיבים.
 • בכניסה לנתיב האצה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0142. כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:

 • לצפור.
 • להאט.
 • להאיץ.
 • לעצור.
3132

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0144. על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:

 • לעצור.
 • להאט.
 • לצפור.
 • להאיץ.
3144

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0145. מתי מותר לבלום בלימת חירום?

 • כשרוצים למנוע תאונת דרכים שאי אפשר למנוע אותה בדרך אחרת.
 • כאשר הדרך משובשת.
 • לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך.
 • במהירות נסיעה שאינה מתאימה לתנאי השטח.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0179. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר בתמונה?

 • האץ תמיד בכניסה לצומת כדי שלא להפריע לתנועה.
 • האט ואף עצור לפי הצורך, כדי לתת זכות קדימה.
 • עבור במהירות את המקום.
 • עצור בכל מקרה.
3179

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0185. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

 • תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.
 • אין צורך לציית להוראת הרמזור אלא להוראות התמרורים.
 • עצור לפני הצומת ואל תיכנס לצומת.
 • עצור לפני הצומת והמשך בנסיעה ללא הפרעה.
3185

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0188. אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?

 • עליך לאותת ביד שמאל ולהשתלב במהירות בתוך זרם התנועה.
 • עליך לאותת על כוונתך ולהבטיח כי תוכל להשתלב בתנועה, בלי לסכן את עוברי הדרך האחרים.
 • עליך לאותת לפני תחילת הנסיעה ולצאת ממקומך לכביש בזריזות.
 • אותת שמאלה וסע. הרכב האחר חייב לתת לך זכות קדימה.
3188

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0194. נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:

 • עליו לשלב הילוך גבוה כדי לסיים את הירידה בזמן קצר.
 • עליו לשלב הילוך נמוך לפי שיפוע הדרך.
 • עליו לבלום כל כמה שניות כדי שלא לנסוע מהר מדי.
 • עליו לנסוע בהילוך סרק (ניוטרל).

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0195. איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?

 • רכב עבודה או טרקטור.
 • רכב העוסק בממכר ירקות ופירות לעוברי הדרך.
 • גורר ונגרר, תומך ונתמך, שרוחבם אינו עולה על שלושה מטרים.
 • רכב העוסק בביצוע עבודות ציבוריות ורכב צה"ל – לשם מילוי תפקידם.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |