רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

0924. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

 • האט והיכון לעצירה. אפשר להולך רגל להשלים את חציית הכביש בבטחה.
 • המשך כרגיל. הולך הרגל זיהה אותך ולכן הוא יעצור ויאפשר לך לעבור בצומת בבטחה.
 • הולך הרגל אינו מבחין בך. אותת לו על ידי צפירה כי אתה ממשיך בנסיעתך.
 • עקוף את הולך הרגל בזהירות לפני שישלים את החצייה.
3924

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0925. מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט צעדים למניעת תאונה?

 • הולך הרגל. החוק מחייב אותו לעצור ולאפשר לרכב להמשיך בנסיעתו.
 • הרכב והולך הרגל רחוקים זה מזה. לא נחוצים צעדים כלשהם.
 • הולך הרגל. עליו להגביר את קצב הליכתו להשלמת המעבר.
 • הנהג. עליו להאט ולהתכונן לעצירה.
3925

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0926. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

 • האט והיכון לעצירה. הולכי הרגל חוצים את הכביש – אפשר להם להשלים את חצייתו.
 • האט והמשך בנסיעתך. על פי מבטם של הולכי הרגל, הם זיהו את כוונתך להמשיך בנסיעה.
 • הולכי הרגל כמעט סיימו את החצייה. המשך את נסיעתך כרגיל ועקוף אותם.
 • צפור ממושכות להולכי הרגל, כדי לוודא שיאפשרו לך את המשך הנסיעה.
3926

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0928. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

 • נסיעה שלא בנתיב המיועד לכיוון הנסיעה.
 • עמידה ועצירה על שטח הפרדה והפרעה לתנועה.
 • עמידה ועצירה בין שני נתיבים.
 • עמידה שלא במקביל לשטח ההפרדה.
3928

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0929. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?

 • הנהג ימשיך בנתיבו ובמהירות הרגילה. עקומה בכביש ומהירות גבוהה הן מקור לסכנה רק כאשר הכביש משובש.
 • להאט ולהימין ככל האפשר.
 • הנהג יצפור לשם אזהרה, יצפה במראות ויגביר את המהירות לקיצור שהייתו בתוך העקומה.
 • אם לא הוצב תמרור אזהרה על התקרבות לעקומה, אין צורך להאט ויש להמשיך במהירות הרגילה.
3929

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0930. מה עליך לוודא, בין השאר, לפני שאתה מגביה את המכונית להחלפת גלגל?

 • להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו.
 • שבלם עזר (חנייה) יהיה משוחרר עד להורדת הגלגל והרכבת הגלגל החדש.
 • שמנוע הרכב ימשיך לפעול בהילוך סרק.
 • שבלם עזר (חנייה) יהיה משוחרר בכל זמן פעולת החלפת הגלגלים.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0931. כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?

 • המשך כרגיל. הפרי על הכביש אינו מפריע לנסיעה בכביש, ולכן אינך צריך להאט.
 • המשך כרגיל. פרי ההדר על הכביש מתייבש והולך.
 • המשך כרגיל. הפרי על הכביש עלול לגרום להחלקה בבלימה רק כאשר הכביש רטוב מגשם, ולכן אינך נדרש להאט.
 • האט ונהג בזהירות. פרי ההדר שנפל על הכביש משבש את אחיזת הרכב בכביש.
3931

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0932. מהי המגבלה של הטנדר הירוק (המסחרי), הרוצה לפנות ימינה, על פי הנראה בתמונה?

 • נהג הטנדר חייב לנהוג בזהירות רבה, כי יש רכב אחר בשטח המת בתנועה מימינו.
 • הנתיב שבו נמצא הטנדר אינו מיועד לפנייה ימינה.
 • הקטנוע מתכוון לנסוע ישר, ולכן אין סכנה בעת פניית הטנדר ימינה.
 • הטנדר רשאי לפנות ימינה, למרות רוכב האופניים מימינו, כי החוק אינו אוסר זאת.
3932

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0933. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

 • האט, סע בהילוך נמוך והקפד על חום מנוע תקין.
 • האט והיצמד לימין הכביש, בגלל שדה ראייה מוגבל.
 • סע בהילוך נמוך – עלייה תלולה לפניך.
 • סע בהילוך גבוה, למניעת התחממות המנוע.
3933

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0934. מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?

 • התחממות יתר של המנוע, עקב עלייה תלולה.
 • הופעת רכב בשטח הנסתר מעיניך, הנוסע בנתיב נסיעתך.
 • אסור לך לעצור בימין הכביש.
 • קו ההפרדה מונע ממך לעקוף או לפנות.
3933

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |