רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

0936. מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?

 • צפירה והבהוב באור הדרך.
 • לרדת לשול ולהאט
 • להאט ולהימין ככל האפשר.
 • לא קיימת חובה מיוחדת.
3936

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0938. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?

 • המשך בנסיעה ללא כל שינוי בהתנהגות.
 • האט ושים לב לרכב היוצא מדרך עפר.
 • התעלם מהרכב היוצא מדרך עפר. זכות הקדימה היא שלך.
 • תן זכות קדימה לרכב היוצא מדרך עפר – על נהגו חלה כל האחריות וזכות הקדימה היא שלו.
3938

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0939. מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?

 • להתאים את מהירות הנסיעה לדרך עירונית, לתת זכות קדימה לרכב מימין בכביש ולהיזהר בשל הולכי רגל.
 • מתן תשומת לב מיוחדת להימצאותם של קשישים בדרך.
 • על נהג הרכב להמשיך בנסיעה רגילה. כל האחריות חלה על נהג הרכב המתקרב מימין.
 • התאמת מהירות הנסיעה ל-90 קמ"ש, כמשתמע מהתמרור.
3939

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0940. מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה?

 • חובת האטה לפני הכניסה לעקומה חלה על נהג הרכב הכהה בלבד.
 • נהג הרכב הכהה יעצור בימין הדרך ויאפשר לרכב הלבן להמשיך בדרכו.
 • יאטו בכניסה לעקומה החדה וישמרו כל אחד על נסיעה בצד ימין הקיצוני של הכביש.
 • נהג הרכב הלבן יעצור בימין הדרך וייתן זכות קדימה לרכב הכהה.
3940

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0942. כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?

 • סטה שמאלה ועקוב אחר שינוי בהתנהגותם של המשתמשים האחרים בדרך.
 • הגבר מהירות ועבור בזריזות את הסכנה המידית האורבת מימינך.
 • המשך בנסיעה ללא כל שינוי בהתנהגות וצפור צפירת אזהרה.
 • עבור לנתיב השמאלי, הגבר מהירות והמשך לעקוב אחר האופניים.
3942

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0943. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

 • המשך כרגיל כשהדרך פנויה.
 • עבור ליד התמרור במהירות. הוא מיועד לנהגים איטיים.
 • האט והיצמד לימין - עקולים בדרך שלפניך.
 • צפור לפני הכניסה לעקומה. חשוב שהכול ידעו שאתה בדרך.
3943

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0944. כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?

 • המשך בנסיעה רגילה ושים לב לכלי הרכב האחרים שבכיוון נסיעתך.
 • עבור לנתיב השמאלי, מכיוון שהנתיב הימני עומד להסתיים בעוד מרחק קצר.
 • סע בנתיב הימני והתכונן לעבור לנתיב השמאלי, כשיגדל מספר הנתיבים.
 • האט ואפשר לכלי רכב שיחלפו משמאלך במהירות להשתלב בנתיב השמאלי.
3944

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0945. כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך?

 • סע כרגיל. הצבת התמרורים אינה חוקית בעליל והיא אינה מחייבת אותך.
 • המשך כרגיל. זכור כי הנסיעה במהירות הפחותה מהרשום בתמרור אסורה.
 • האט והיצמד לימין לפני הכניסה לעקומה.
 • התמרור האחרון הוא הקובע: סע במהירות של 90 קמ"ש.
3945

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0946. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

 • הגדלת רדיוס הסיבוב, כדי לשמור על מהירות סבירה.
 • שמירה על רדיוס סיבוב קטן והתאמת המהירות לרדיוס כזה.
 • האט לפני הכניסה לעקומה; האץ בעדינות ביציאה ממנה.
 • האצה בכניסה לעקומה;, האטה בתוכה וביציאה ממנה.
3946

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |