רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

0317. "שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן מרחקים ומהירויות". נכון או לא?

 • נכון.
 • זה נכון אצל מרכיבי משקפיים בלבד.
 • שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט של נהגים צעירים בלבד.
 • נכון לעיתים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0318. האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום?

 • כן.
 • שתיית אלכוהול גורמת לנמנום רק אצל נהגים צעירים.
 • רק בנהיגה ביום.
 • לא.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0319. "משקה אלכוהולי משפיע לרעה על יכולת התגובה של הנהג". נכון או לא?

 • נכון. אלכוהול הוא סם מדכא.
 • לא נכון. אלכוהול משפר את מצב הרוח ואת יכולת הנהיגה.
 • לא נכון. אלכוהול משפיע לטובה.
 • לא נכון. הנהג מרגיש שהוא לא יכול לנהוג כשהוא שיכור.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0444. המהירות הסבירה בדרך מהירה:

 • היא מהירות שאינה נמוכה מן המהירות המרבית המותרת בכל מקרה.
 • היא המהירות שתיתן לך טווח נסיעה מרבי, ובתנאי שאין היא עולה על המהירות המרבית המותרת.
 • היא מהירות המתחשבת במצב התנועה, ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת בדרך זו.
 • היא המהירות שעליה מחליט הנהג, ובתנאי שלא תעלה על המהירות המרבית המותרת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0611. בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:

 • התהפכות הרכב בשל מהירותו הנמוכה.
 • סכנת החלקה והתהפכות, הניתנת למניעה על ידי הגברת מהירות הנסיעה.
 • סכנת החלקה והתהפכות, המתגברת ככל שהמהירות גבוהה יותר.
 • מרחק התגובה ארוך יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0626. הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא:

 • עוקף רכב אחר בכביש חד-סטרי.
 • נוהג בירידה תלולה או ארוכה.
 • מגיע לתחילתה עלייה תלולה.
 • עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0654. מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר:

 • במשך זמן התגובה של הנהג.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע הפעלת הבלמים ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד התחלת הבלימה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0660. בחר במשפט הנכון והיחיד:

 • מרחק העצירה גדול תמיד ממרחק הבלימה.
 • מרחק התגובה ארוך תמיד ממרחק הבלימה.
 • מרחק הבלימה גדול תמיד ממרחק העצירה.
 • מרחק הבלימה שווה תמיד למרחק התגובה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0671. סכנת ההחלקה בכביש רטוב גדולה יותר:

 • ככל שהצמיגים שחוקים יותר.
 • ככל שחריצי הצמיגים עמוקים יותר.
 • ככל שהרכב כבד יותר.
 • ככל שלחץ האוויר בצמיגים גבוה יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0687. בהחניית הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):

 • רק בכביש רטוב.
 • רק בהחניית רכב בירידה תלולה.
 • תמיד.
 • רק בהחניית רכב בעלייה.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |