רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

0947. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

 • האצה בכניסה לעקומה והאטה בתוכה וביציאה ממנה.
 • האטה ושמירה על ימין הכביש, עקב שדה ראייה מוגבל.
 • שמירה על רדיוס סיבוב קטן והתאמת המהירות.
 • הגדלת רדיוס הסיבוב, כדי לשמור על מהירות סבירה. מותר גם לעקוף.
3947

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0948. מה הבעיה בתמונה?

 • בגלל הרכב החונה, אין האוטובוס יכול להיכנס למפרץ שלו בכביש, והדבר יגרום להפרעה לתנועה בעת עצירתו.
 • הפרחים המוצבים בתחנה מסתירים לנוסעים המחכים בה את שדה הראייה.
 • הימצאות פרחים בתחנה מנעימה את שהותם של הנוסעים ואינה גורמת כל בעיה.
 • הימצאות מוכר הפרחים גורמת לאוטובוס לשהות בתחנה זמן ממושך יתר על המידה.
3948

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0949. מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?

 • נהג הרכב הכחול (1) אינו מפעיל את המחוון השמאלי.
 • אף על פי שהשמים מעוננים, אורות הרכב הכחול (1) אינם דולקים.
 • נהג הרכב הכחול (1) אינו שומר רווח גדול דיו מהרכב שלפניו.
 • נהג הרכב הכחול (1) נוהג בנתיב השמאלי במקום בנתיב הימני.
3949

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0951. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

 • עליך לוודא לפני שתצא מהרכב שיציאתך אינה מפריעה או מסכנת איש מעוברי הדרך.
 • עליך לוודא שהנוסע שבמושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
 • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.
 • עליך להדליק את אורות החנייה אם אין תאורה ברחוב.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0952. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?

 • עקב תנאי מזג האוויר קשה להבחין בתמרורים.
 • הכביש רטוב, הראות לקויה והתנועה צפופה.
 • אין כל בעיה בדרך. מצב התנועה הקיים בצומת אינו מחייב אותנו לזהירות יתר.
 • בצומת מותקנת מצלמה, ולכן העובר באדום ייתפס.
3952

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0953. כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?

 • הפעל אור גבוה והיצמד למרכז הכביש – כך יוכל הרכב הבא ממול להבחין בך.
 • הפעל את ארבעת מחווני הכיוון, כדי להעיר את תשומת לבו של נהג הרכב הבא מנגד.
 • הפעל אור גבוה שיאפשר לך להגדיל את שדה הראייה לטווח ארוך יותר.
 • עמעם אורות, היצמד לימין והאט את נסיעתך עד כדי אפשרות עצירה.
3953

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0954. כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?

 • יש לצפור כמה פעמים במעבר ליד רוכבי אופניים, כדי להסב את תשומת לבם.
 • האט בסביבת רוכב האופניים וסטה שמאלה אם אפשר.
 • הגבר את מהירות נסיעתך בעוברך ליד רוכבי אופניים, כדי לקצר את משך העימות עמם.
 • המשך בנסיעה ללא שינוי. רוכבי האופניים אינם מסכנים את כלי הרכב.
3942

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0955. בהמשך הדרך חלים שינויים בסדרי התנועה. כיצד תיערך לקראת שינויים אלה, כשאתה נוהג בנתיב הימני?

 • מספר הנתיבים הולך ומצטמצם. עבור לנתיב השמאלי בלי להפריע לכלי הרכב בנתיב הזה.
 • אתה נוהג בנתיב הימני. שים לב רק לכלי הרכב המשתלבים לנתיבך מימין.
 • אתה נוהג בנתיב הימני. שים לב לכלי הרכב המשתלבים לנתיבך, משמאל ומימין.
 • מספר הנתיבים הולך וגדל. הישאר בנתיב הימני והמשך לנסוע בימין הכביש.
3955

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0956. כיצד תנהג בהמשך הדרך?

 • מספר הנתיבים הולך וקטן. הישאר בנתיב נסיעתך.
 • מספר הנתיבים הולך וקטן. עבור לנתיב הימני והמשך לנסוע בימין הכביש.
 • מספר הנתיבים הולך וגדל. בחר בנתיב השמאלי והמשך בו.
 • מספר הנתיבים הולך וגדל. בחר את הנתיב המרכזי והמשך בו.
3956

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0958. בכביש שלפניך מתקיימות מגבלות. מה הן המגבלות האלה?

 • על פי הסימונים, נעשות עבודות בכביש שלפניך – הגבלת המהירות ואיסור עקיפה למשאיות.
 • יש הגבלה בשדה הראייה.
 • בכביש יש עומס תנועה.
 • הנסיעה היא בדרך עירונית.
3958

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |