רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

0968. כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?

 • צפור לנהג הרכב החונה והמשך בנסיעה כרגיל.
 • הגבר את מהירות נסיעתך.
 • אותת ועבור לנתיב השמאלי.
 • האט את מהירות נסיעתך והיה מוכן להשתלבות מסוכנת של נהג הרכב מימין.
3968

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0969. נהג הרכב הלבן התחיל להשתלב בתנועה. כיצד תנהג?

 • צפור לנהג הרכב החונה.
 • האט את מהירות נסיעתך – הוא עלול להידחף לנתיבך.
 • הגבר את מהירות נסיעתך.
 • אותת ועבור לנתיב השמאלי.
3968

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0970. נסיעה בעקבות הרכב הכבד ובתנאי הדרך הנתונים מחייבת את הנוהג ברכב:

 • להיצמד אל הרכב הכבד הנוסע מלפנים.
 • להמשיך כרגיל. אין צורך בשמירת מרחק כי ממילא המהירות נמוכה.
 • להמשיך כרגיל. תנאי הדרך אינם מצריכים התנהגות מיוחדת.
 • בשמירת מרחק ובנסיעה אטית וסבלנית.
3970

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0971. כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?

 • לנהוג בהילוך נמוך ולהימין ככל האפשר.
 • לנהוג באורות ערפל עקב הצל על הכביש.
 • לצפור בגלל שדה הראייה החסום בעקומה.
 • לנהוג סמוך לקו הלבן כדי לפנות בקלות.
3971

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0972. מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?

 • מפאת רוחבו הצר של הכביש.
 • עקב מפרץ עצירת האוטובוס בימין הכביש.
 • עקב מגבלת שדה הראייה לפנים.
 • בגלל שדרת העצים משני צדי הכביש.
3972

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0973. הרכב הלבן (1) שבצומת והרכב הכסוף (2) מתכוונים להיכנס לאותה דרך. מי מהם חייב לתת זכות קדימה?

 • הראשון שייכנס לדרך חייב לתת זכות קדימה.
 • הראשון שיפנה חייב לתת זכות קדימה.
 • הרכב הלבן חייב לתת זכות קדימה.
 • הרכב הכסוף שבצומת חייב לתת זכות קדימה לרכב הלבן.
3973

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0974. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

 • יש להתעלם מן הרכב של הנכה החונה מימין – כל חובת הזהירות חלה עליו.
 • יש להפנות את מלוא תשומת הלב רק לאור המופיע ברמזור.
 • יש להתקרב בזהירות ולעבור את הצומת במהירות.
 • יש להיזהר מסכנה של הופעת הולך רגל בין כלי הרכב החונים.
3974

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0975. כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר בתמונה?

 • צפור לעומדים ליד הרכב והבהר להם כי בכוונתך להמשיך בנסיעה ללא הפרעה.
 • האט עד כדי אפשרות של עצירה בגלל הולכי רגל ותן זכות קדימה לתנועה הבאה ממול.
 • עצור בימין הדרך והמתן עד לבוא כוחות החילוץ.
 • האט ורד לשול הימני עד שיתפנה הנתיב הנגדי.
3975

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0977. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

 • הגבר את מהירות נסיעתך כדי לחמוק מאפשרות שהולכי רגל יחצו אחרי המכולה.
 • עצור לפני המכולה, שמא יחצו הולכי רגל אחרי המכולה.
 • האט והיכון לעצירה. מכולת האשפה חוסמת את שדה הראייה מימין, והדבר מחייב האטה.
 • המשך כרגיל וצפור ממושכות כמה פעמים לפני עוברך את קו המכולה.
3977

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0978. כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?

 • עליהם להתכונן לתחילת הנסיעה עם הופעת האור הירוק.
 • עליהם להתכונן לנסיעה, כי מיד יופיע האור האדום.
 • להתחיל לנסוע.
 • עליהם להתכונן לנסיעה, כי מיד יופיע האור הצהוב.
3978

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |