רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

0979. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

 • לא. לעקומה חדה יש להיכנס במצב שבו אתה נמצא קרוב למרכז הכביש.
 • לא. שני כלי הרכב אינם שומרים על קשר עין ביניהם, כנדרש.
 • לא. הרווח הצדי הגדול יאפשר לכלי רכב שלישי להיכנס ביניהם.
 • נכון, כי כלי הרכב מקפידים להישאר בימין הכביש כנדרש במצב כזה.
3979

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0980. האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?

 • לא. הרכב קרוב למרכז הכביש והוא מהווה סכנה לכלי הרכב הבאים ממולו.
 • כן. בנסיעה בעקומה חדה יש לקצר את משך השהות בעקומה, ולכן מיקומו נכון.
 • כן. בעקומות חדות, כדי להקטין את הכוח הצנטריפוגלי (הכוח המופעל על הרכב בסיבובים) יש "לחתוך" את העקומה, ולכן מיקומו נכון.
 • כן. כשאין רכב אחר בתוך העקומה אפשר להתמקם בכל מקום כשנוסעים בה.
3980

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0981. האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?

 • כן. כשאין רכב אחר בתוך העקומה אפשר להתמקם בכל מקום בה, כמו שעושה נהג המשאית.
 • לא. נהג המשאית אינו שומר על ימין הדרך והוא מהווה סכנה ממשית לכל רכב הבא ממולו.
 • כן. בעקומות חדות, כדי להקטין את הכוח הצנטריפוגלי יש "לחתוך" את העקומה, כמו שעושה נהג המשאית.
 • כן. בנסיעה בעקומה חדה יש לקצר את משך השהות בעקומה, ולכן מיקומו נכון.
3981

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0982. מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה?

 • נהג הרכב נוסע הרחק מהשוליים ובכך מונע מעצמו סכנה מיותרת בעת צרה.
 • הסימון על פני הכביש אינו ברור די הצורך.
 • נהג הרכב אינו שומר על ימין הכביש והוא חשוף לתאונה חזיתית.
 • נהג הרכב הלבן נוסע נכון במרכז הכביש.
3982

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0983. כיצד יש לנהוג בהתאם לרשום בתמרור?

 • סע במרכז הכביש, כי הכביש צר ואין בו שוליים המשמשים כמקום מילוט בשעת סכנה.
 • סע בצדו השמאלי של נתיב נסיעתך, כי הכביש צר ואין בו שוליים המשמשים כמקום מילוט בשעת סכנה.
 • יש לנהוג במהירות מרבית התורמת ליציבות הרכב.
 • יש להאט ולהראות ערנות מיוחדת למתרחש בכביש. הכביש צר ואין בו שוליים המשמשים כמקום מילוט בשעת סכנה.
3983

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0984. כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?

 • האט באופן ניכר והקפד על נסיעה בשמאל הכביש.
 • סע בהילוך גבוה, כל עוד לא הגעת למורד.
 • סע בימין הכביש בלי לשנות את מהירות נסיעתך.
 • שמור על ימין הכביש והיכנס בזהירות לעקומה. היכון להורדת הילוך.
3984

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0985. מהו המשפט הנכון לגבי הנראה בתמונה?

 • נהג המכלית נוסע הרחק מהשוליים הרכים, ובכך הוא מונע מעצמו סכנה.
 • הסימון על פני הכביש אינו ברור די הצורך.
 • נהג המכלית נוסע נכון במרכז הכביש, כדי שייטיב לראות את כלי הרכב הבאים ממול.
 • נהג המכלית אינו שומר על ימין הכביש.
3985

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1006. כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים?

 • לשלב להילוך גבוה ולנסוע לאט.
 • לשלב להילוך נמוך ולנסוע מהר.
 • לשלב להילוך נמוך ולנסוע לאט.
 • לשלב להילוך גבוה ולנסוע מהר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

1043. מהי הסכנה בתדלוק הרכב כשהמנוע פועל?

 • מנוע הפועל בעת תדלוק מעלה את צריכת הדלק.
 • חום יתר במנוע עלול להצית את הדלק.
 • אין סכנה בהשארת המנוע פועל בזמן תדלוק הרכב.
 • הצתת אדי דלק על ידי ניצוץ.

| «A» | «В» |

1044. על מה צריך להקפיד הנהג לפני התנעת המנוע?

 • שבלם עזר (חנייה) משוחרר.
 • שלא יעמדו בני אדם ליד הרכב.
 • שבמכל המתאים יהיה נוזל לניקוי שמשות בכמות מספקת.
 • שבלם עזר (חנייה) מופעל.

| «C1» | «В» |