רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

1183. אתה נוסע ברכב נוסעים פרטי ומתקרב מאחור לרוכב אופניים הנוסע בימין הכביש:

 • כדאי לחלוף על פניו משמאלו, רחוק ככל האפשר.
 • כדאי לחלוף על פניו לאט וכשאתה קרוב אליו.
 • כדאי לצפור לפני הגיעך אליו וגם כשאתה עוקף אותו כדי להזהירו.
 • כדאי לחלוף על פניו במהירות, כדי שהדף האוויר לא ישפיע עליו.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1291. יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:

 • משתפרת ככל שהמהירות גדלה.
 • תלויה בגודל הצמיגים.
 • אינה תלויה במהירות כלל.
 • גבוהה יותר ככל שמהירות הנסיעה נמוכה יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1292. כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש שיש עליו שמן?

 • יאט במתינות ככל האפשר ולא יבלום בחזקה.
 • יגביר את מהירות הנסיעה ולא ילחץ על דוושת הבלם.
 • יניע את ההגה ימינה ושמאלה לסירוגין בזמן שהוא נוסע על השמן.
 • ימשיך בנסיעה רגילה, משום שהשמן עוזר להגדלת החיכוך בין הצמיגים ובין הכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1293. כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?

 • יקפיד ככל האפשר לנסוע במרכז הכביש.
 • ימשיך בנהיגה רגילה.
 • יגביר את מהירות הנסיעה וייסע בשול.
 • יאט ויתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

1296. באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום?

 • כשהשמש מאחורי הנהג.
 • כשהשמש משמאל למסלול הנסיעה.
 • כשהשמש מימין למסלול הנסיעה.
 • כשהשמש ממול הנהג.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1298. פנסי חזית שאינם מכוונים:

 • אינם מאירים את הדרך כנדרש בחוק.
 • מגבירים את ערנות הנהג – בייחוד בלילה.
 • גורמים לסינוור עצמי של הנהג בחשכה.
 • אינם משפיעים על הנהיגה בחשכה לא לטוב ולא לרע.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

1332. כשלוחצים על דוושת הבלם בעת בלימת חירום:

 • הרכב נעצר בו במקום.
 • הרכב נעצר בו במקום רק במהירות 50 קמ"ש או פחות.
 • מרחק העצירה של הרכב קבוע ואינו תלוי במהירות הנסיעה.
 • הרכב ממשיך לנסוע למרחק מסוים עד לעצירה הסופית.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1389. האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?

 • כן, אבל רק בקיץ.
 • לא.
 • כן.
 • כן, אבל רק בחורף.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1397. האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?

 • לא.
 • החובה חלה רק על ירידות תלולות שאורכן קילומטר או יותר.
 • כן.
 • החובה חלה רק בירידות שבתחילתן הוצב תמרור המודיע על ירידה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1417. לאחר חציית קטע דרך המוצף מים, על הנהג:

 • לבלום בלימה חזקה ולבדוק אם הבלמים מגיבים.
 • להמשיך בנסיעה רגילה, כי אין קשר בין המים ליעילות הבלמים.
 • לנסוע במהירות נמוכה וללחוץ לחיצות קלות לסירוגין על דוושת הבלמים, עד לקבלת בלימה נורמלית.
 • לעצור בצד הדרך ולהמתין עד שמערכת הבלמים תתייבש לגמרי.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |