רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

1476. חול על פני הכביש עלול לגרום:

 • להגדלת החיכוך בין הצמיגים לבין הכביש ולהגדלת עצמת הבלימה.
 • להסתיר תמרורים ושלטים חשובים, שהוצבו בדרך.
 • להגדלת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולחימום יתר של הצמיגים.
 • להקטנת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולהחלקת הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

1480. מתי פועל על הרכב כוח צנטריפוגלי?

 • כשהרכב נוסע בפניות ובעקומות .
 • בנסיעה בקו ישר, גם כשהכביש אופקי.
 • בנסיעה ישרה בירידות תלולות.
 • בנסיעה ישרה בעליות תלולות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

1481. כיצד ניתן להקטין את הכוח של צנטריפוגלי הפועל על הרכב בעת הנסיעה?

 • אי אפשר להקטין את הכוח הזה – הוא תלוי בגודל הרכב.
 • על ידי האטת מהירות הנסיעה בפניות ובעקומות.
 • על ידי הגברת מהירות הנסיעה.
 • על ידי נסיעה כחוק ומתן זכות קדימה תמיד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

1483. מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?

 • כדי להיעזר במנוע לשמור על מהירות נסיעה נמוכה וקבועה, ללא שימוש יתר בבלמים.
 • כדי למנוע שחיקה של הצמיגים בנסיעה במורד.
 • כדי למנוע חימום של מנוע הרכב יתר על המידה.
 • כדי לחסוך בדלק ולהקטין את השחיקה של המנוע.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1489. מרחק התגובה תלוי:

 • בזמן תגובת הנהג ובמהירות הרכב.
 • בתקינות הבלמים ברכב.
 • במהירות הרכב בלבד.
 • בזמן תגובת הנהג בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1490. מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:

 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירה מוחלטת.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד שהחל בפעולה שעליה החליט.
 • מרגע שהנהג מפעיל את הבלמים עד לעצירת הרכב.
 • מרגע שהנהג מרפה את לחיצתו על דוושת הדלק ועד עצירת הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1491. מהו המשפט הנכון?

 • מרחק התגובה תמיד גדול יותר ממרחק הבלימה.
 • מרחק העצירה תמיד גדול ממרחק הבלימה.
 • מרחק הבלימה תמיד גדול ממרחק התגובה.
 • מרחק הבלימה תמיד גדול יותר ממרחק העצירה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1492. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:

 • מותר לעקוף אותו אם צפרת כדי להזהירו. האיתות שלו אינו מחייב אותך.
 • אין לעקוף אותו בכביש צר; מותר לעקוף אותו משמאלו בכביש רחב.
 • עליך להביא בחשבון את סטייתו האפשרית של הרכב שמאלה, ולאפשר לו לעשות כן.
 • מותר לעקוף אותו מימין על ידי ירידה לשול הדרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1493. כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:

 • להאט ולהתאים את המהירות לתנאי הראות ולהדליק את האורות הנמוכים.
 • להאט בכביש דו-סטרי ולנסוע כרגיל בכביש חד-סטרי.
 • להאיץ ולהדליק את אורות החנייה, כדי להימנע מהתנגשות עם רכב הנוסע מאחור.
 • להפעיל אור גבוה כדי להגדיל את שדה הראייה ולהזהיר את הבאים ממול.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1497. המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:

 • ככל שנוסעים לאט יותר.
 • ככל שהרכב חדיש יותר.
 • ככל שזמן התגובה ארוך יותר.
 • ככל שנוסעים מהר יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |